platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Colofon

TPC, het tijdschrift en platform voor public governance, audit en control, is het orgaan en het platform van EICPC, de beroepsorganisatie voor Certified Public Controllers. EICPC en TPC hebben als missie om vorm en inhoud te geven aan Public Controlling, ook buiten de eigen beroepsgroep.

Hoofdredactie

Ed Jansen

Redactie

Dirk de Groot, Johan de Kruif, Rolf Willemse, Tjerk Budding en Wouter Groot

Recensies

Recensie-exemplaren van voor Public Controlling relevante boeken graag sturen naar Harry ter Braak, Chinalaan 85, 2622 JS Delft 

Redactieondersteuning

Imago Mediabuilders, Amersfoort

Uitgever

EICPC

© 2019


TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Nieuws van accountant.nl

Vestia gaat schade claimen bij BNP in derivatendebacle

maandag 21 september 2020 om 11.22
Vestia stelt ook de Franse bank BNP Paribas aansprakelijk in het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. Het gaat daarbij mogelijk om een claim van honderden miljoenen euro's.
Lees verder op accountant.nl »

'Bij een baten-lastenstelsel hoort ook gewoon een balans'

maandag 14 september 2020 om 14.05
De Rijksoverheid zet de laatste jaren voorzichtige stappen richting een baten-lastenstelsel. Eén daarvan is het opnieuw opstellen van de Staatsbalans. Wat zijn de bevindingen?
Lees verder op accountant.nl »

'Verhoging overdrachtsbelasting kost pensioenfondsen miljarden'

donderdag 3 september 2020 om 17.26
Een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers gaat pensioenfondsen en wooncorporaties miljarden euro's kosten.
Lees verder op accountant.nl »

'Zorginstellingen hebben te weinig buffer om corona op te vangen'

dinsdag 1 september 2020 om 12.37
Zorginstellingen komen naar verwachting volgend jaar in de problemen als ze financiële gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen. Het gemiddeld rendement van zorginstellingen daalt naar 1,46 procent en dat geeft de instellingen te weinig financiële slagkracht.
Lees verder op accountant.nl »

Nog eens 777 miljoen euro naar gemeenten en provincies om corona

maandag 31 augustus 2020 om 18.56
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen van het kabinet 777 miljoen euro extra om de door de coronacrisis misgelopen inkomsten en extra gemaakte kosten te compenseren. Dit bedrag komt bovenop het eerste steunpakket van 566 miljoen euro, dat eind mei werd afgesproken. Samen met enkele andere maatregelen komt de totale steun voor de lagere overheden uit op ruim 1,5 miljard euro in 2020.
Lees verder op accountant.nl »

VNG: 'Jaarrekeningen 2019 gemeenten doen vrezen voor cijfers van 2020'

donderdag 30 juli 2020 om 12.45
Ondanks dat het nog economisch voor de wind ging, is het gezamenlijk exploitatietekort bij gemeenten gestegen van 197 miljoen euro naar 767 miljoen euro in 2019.
Lees verder op accountant.nl »

Woningwet bedelft corporaties onder regels

woensdag 22 juli 2020 om 15.51
Woningcorporaties zuchten onder de forse administratieve lastendruk en ook voor accountants is de controle veel werk. Van sommige regels wordt het nut ernstig betwijfeld.
Lees verder op accountant.nl »

Buffers ziekenhuizen te klein om coronaklap op te vangen

maandag 20 juli 2020 om 15.29
De buffers van de meeste ziekenhuizen zijn waarschijnlijk niet genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ze waren financieel gezond aan het begin van dit jaar, maar zonder de onlangs toegezegde financiële steun komen de meeste ziekenhuizen in de problemen.
Lees verder op accountant.nl »

'Ministerie overtrad aanbestedingsregels met deal Rijkspassen'

woensdag 15 juli 2020 om 13.26
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bij de aanbesteding van 150 duizend nieuwe Rijkspassen voor ambtenaren de regels overtreden.
Lees verder op accountant.nl »

Commissie is niet tevreden met accountantscontrole bij Forum voor Democratie

maandag 22 juni 2020 om 19.32
De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), die jaarlijks adviseert over de verantwoordingsdocumenten van de politieke partijen, is niet tevreden met de verantwoording van Forum voor Democratie. De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft daarom een review uitgevoerd van het accountantswerk bij Forum.
Lees verder op accountant.nl »

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

maandag 15 juni 2020 om 08.00
Zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, krijgen daarvoor langer een financiële compensatie.
Lees verder op accountant.nl »

De coronazorg vof: klaar voor een volgende golf

vrijdag 12 juni 2020 om 12.57
De uitdagingen van zorgverlening in verband met COVID-19 en een mogelijke oplossing: het opzetten van een regionale coronazorg vof.
Lees verder op accountant.nl »

AD: 'Gemeenten moeten geld bijlenen vanwege coronacrisis'

donderdag 11 juni 2020 om 17.43
Tientallen gemeenten hebben door de coronacrisis hun inkomsten sterk zien dalen en hun uitgaven sterk zien stijgen, waardoor zij miljoenen moeten bijlenen om salarissen, uitkeringen en subsidies te kunnen betalen.
Lees verder op accountant.nl »

Half miljard euro voor gemeenten en provincies

donderdag 28 mei 2020 om 13.12
Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen een eerste steunpakket van ruim 566 miljoen euro voor het overeind houden van dienstverlening richting hun inwoners.
Lees verder op accountant.nl »

Verantwoordingsdag: fors overschot, investeringen en lastenverlichting in 2019

woensdag 20 mei 2020 om 13.38
Nedeland genoot in de afgelopen jaren in historisch opzicht van een "zeldzame gebeurtenis", namelijk opeenvolgende jaren met een overschot op de begroting.
Lees verder op accountant.nl »

Vestia en accountants schikken voor 25 miljoen euro

vrijdag 15 mei 2020 om 15.36
Vestia is met accountantsorganisaties KPMG en Deloitte een schikking overeengekomen over het derivatendebacle dat de woningcorporatie jaren terug bijna de kop kostte. De accountants betalen in totaal 25 miljoen euro aan Vestia zonder erkenning van schuld of aansprakelijkheid.
Lees verder op accountant.nl »

Huub Wieleman: 'Financials willen graag zekerheid geven. Dat kan op dit moment niet'

donderdag 7 mei 2020 om 16.45
Hij was als lid van de raad van bestuur en interim-cfo van Franciscus Gasthuis & Vlietland nog maar net in functie toen de coronacrisis uitbrak. De afgelopen periode beleefde Huub Wieleman als een rollercoaster. “Terwijl wij in het ziekenhuis druk bezig waren met het redden van levens, kwam er een mail van onze accountant met de vraag wat de effecten zijn voor de jaarverslaggeving.”
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: 'Eenduidiger accountantscontroles in publieke sector'

maandag 4 mei 2020 om 11.00
De Algemene Rekenkamer wil dat de zorg en het onderwijs onder de reikwijdte van de Wta gaan vallen. Daarnaast is de Rekenkamer een voorstander van onderzoek naar alternatieve structuurmodellen.
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: 'Eenduidiger accountantscontroles in publieke sector'

maandag 4 mei 2020 om 11.00
De Algemene Rekenkamer wil dat de zorg en het onderwijs onder de reikwijdte van de Wta gaan vallen. Daarnaast is de Rekenkamer een voorstander van onderzoek naar alternatieve structuurmodellen.
Lees verder op accountant.nl »

Zorgelijke zorginstellingen: voorkomen is beter dan genezen

dinsdag 28 april 2020 om 16.30
Goede zorg en een gezonde bedrijfsvoering gaan hand in hand en daarmee geldt het omgekeerde ook. 'Harde' financiële en personele cijfers uit de jaarrapportage bieden extra houvast.
Lees verder op accountant.nl »