platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Colofon

TPC, het tijdschrift en platform voor public governance, audit en control, is het orgaan en het platform van EICPC, de beroepsorganisatie voor Certified Public Controllers. EICPC en TPC hebben als missie om vorm en inhoud te geven aan Public Controlling, ook buiten de eigen beroepsgroep.

Hoofdredactie

Ed Jansen

Redactie

Dirk de Groot, Johan de Kruif, Rolf Willemse, Tjerk Budding en Wouter Groot

Recensies

Recensie-exemplaren van voor Public Controlling relevante boeken graag sturen naar Harry ter Braak, Chinalaan 85, 2622 JS Delft 

Redactieondersteuning

Imago Mediabuilders, Amersfoort

Uitgever

EICPC

© 2019


TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Nieuws van accountant.nl

NBA pleit opnieuw voor vereenvoudiging WNT

maandag 24 januari 2022 om 17.13
De kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controle-inspanningen daarbij schieten hun doel voorbij. De WNT moet worden vereenvoudigd en de controle ervan moet zich beperken tot de algemene WNT-norm.
Lees verder op accountant.nl »

NBA pleit opnieuw voor vereenvoudiging WNT

maandag 24 januari 2022 om 17.13
De kosten van de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de controle-inspanningen daarbij schieten hun doel voorbij. De WNT moet worden vereenvoudigd en de controle ervan moet zich beperken tot de algemene WNT-norm.
Lees verder op accountant.nl »

BDO: Tekorten gemeenten nemen af, uitdagingen worden groter

dinsdag 18 januari 2022 om 14.00
Nederlandse gemeenten kampen met structurele financiële uitdagingen. Hoewel het resultaat van alle gemeenten met 4,6 miljard euro in 2020 positief was, sloot nog steeds ruim één op de drie (125 gemeenten) af met een tekort.
Lees verder op accountant.nl »

Celstraffen voor 'minutieus' georganiseerde corruptie bij Vestia

vrijdag 24 december 2021 om 15.52
Twee voormalige medewerkers van woningcorporatie Vestia moeten tot 2,5 jaar de cel in wegens corruptie, fraude en witwassen.
Lees verder op accountant.nl »

Vorig jaar 41 meldingen over te veel verdienende managers

donderdag 16 december 2021 om 14.37
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontving vorig jaar 41 meldingen over managers die te veel geld opstreken in de (semi-)publieke sector. In de helft van de gevallen ging het om overschrijding van de toegestane bezoldiging van maximaal 201 duizend euro per jaar. Een groot deel van de overschrijdingen is gesignaleerd door de accountant.
Lees verder op accountant.nl »

Vorig jaar 41 meldingen over te veel verdienende managers

donderdag 16 december 2021 om 14.37
Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontving vorig jaar 41 meldingen over managers die te veel geld opstreken in de (semi-)publieke sector. In de helft van de gevallen ging het om overschrijding van de toegestane bezoldiging van maximaal 201 duizend euro per jaar. Een groot deel van de overschrijdingen is gesignaleerd door de accountant.
Lees verder op accountant.nl »

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment met intermediair

woensdag 15 december 2021 om 14.43
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die deel willen nemen aan een experiment met het 'intermediairmodel', dat komend jaar van start zal gaan.
Lees verder op accountant.nl »

Kwartiermakers zoeken organisaties voor experiment met intermediair

woensdag 15 december 2021 om 14.43
De Kwartiermakers Toekomst Accountancysector zoeken gemeenten, woningcorporaties, bouwondernemingen en transportondernemingen die deel willen nemen aan een experiment met het 'intermediairmodel', dat komend jaar van start zal gaan.
Lees verder op accountant.nl »

Accountants van ADR willen hun rug recht houden

dinsdag 14 december 2021 om 13.20
In een omgeving van politieke polarisatie en een obsessie met beeldvorming probeert de Auditdienst Rijk (ADR) in haar accountantscontrole dicht bij de feiten te blijven. “We accepteren van niemand instructies.”
Lees verder op accountant.nl »

'Zorgorganisaties zien rekening accountants in 2020 fors oplopen'

dinsdag 14 december 2021 om 12.04
De zorg moet steeds dieper in de buidel tasten voor accountantsdiensten. In 2020 waren zorgorganisaties samen 112,4 miljoen euro kwijt aan accountantskosten. Dat is een stijging van 5 procent in vergelijking met 2019 toen de kosten nog 107 miljoen euro bedroegen.
Lees verder op accountant.nl »

Overzicht bezittingen Rijk ontbreekt: inventarisatie Rekenkamer is nodig

donderdag 2 december 2021 om 15.58
De rijksoverheid heeft geen volledig overzicht van haar bezittingen. Evenmin is de actuele waarde compleet in beeld. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Algemene Rekenkamer.
Lees verder op accountant.nl »

Corona drukt stempel op Najaarsnota 2021

donderdag 2 december 2021 om 14.51
De overheidsfinanciën staan nog volop in het teken van de coronabestrijding. Enerzijds hebben de uitgaven zich positiever ontwikkeld sinds Prinsjesdag, anderzijds zijn weer miljarden beschikbaar gesteld voor een nieuw steunpakket.
Lees verder op accountant.nl »

Bedrijfsresultaten van zorginstellingen en accountants in de zorg, 2020

woensdag 1 december 2021 om 16.09
De verslaglegging van zorgorganisaties over 'coronajaar' 2020 wordt gedomineerd door veel hoofdbrekens van het bestuur over zowel continuïteit van zorgverlening, als van bedrijfsvoering en wederzijdse afhankelijkheid. Jan Popping nam de documenten onder de loep en maakte de balans op.
Lees verder op accountant.nl »

Flinke stijging aandeel gemeenten met goedkeurend oordeel rechtmatigheid

woensdag 24 november 2021 om 11.39
Ruim 90 procent van de gemeenten heeft bij de verantwoording over 2020 een goedkeurend oordeel op rechtmatigheid van de accountant gekregen. Dat is een stijging van bijna 5 procentpunt ten opzichte van 2019 en het hoogste percentage sinds de decentralisatie van het sociaal domein.
Lees verder op accountant.nl »

BDO: Corona verscherpt tweedeling tussen ziekenhuizen

dinsdag 16 november 2021 om 12.52
De impact van de coronapandemie op de financiële resultaten van ziekenhuizen is in 2020 beperkt gebleven. Nederlandse ziekenhuizen haalden over het afgelopen jaar een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor hun financiële performance.
Lees verder op accountant.nl »

Nieuwe rechtszaak om fraude bij woningcorporatie Vestia

donderdag 11 november 2021 om 15.29
Opnieuw moeten oud-medewerkers van woningcorporatie Vestia voor de rechtbank verschijnen wegens fraude en corruptie.
Lees verder op accountant.nl »

Vestia schikt met Franse bank Société Générale in derivatendrama

woensdag 13 oktober 2021 om 15.02
Vestia heeft een schikking getroffen met Société Générale. De Nederlandse woningcorporatie had de Franse bank eerder aansprakelijk gesteld in het derivatenschandaal, dat Vestia miljarden euro's kostte. Société Générale betaalt Vestia een bedrag van 22,5 miljoen euro zonder erkenning van aansprakelijkheid.
Lees verder op accountant.nl »

BDO: jaarcijfers ziekenhuizen deels vertraagd door corona

vrijdag 8 oktober 2021 om 16.15
De coronapandemie zorgt bij een aantal ziekenhuizen voor een latere oplevering van de jaarrekening. Daarom komt BDO later met de jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen.
Lees verder op accountant.nl »

Ministers doen minder met onderzoek Rekenkamer

donderdag 7 oktober 2021 om 13.44
Sinds 2015 nemen ministers gemiddeld 62 procent van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer ter harte. Per jaar fluctueert dit percentage sterk, maar sinds 2018 daalt het duidelijk.
Lees verder op accountant.nl »

RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting

dinsdag 5 oktober 2021 om 09.00
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft 'RJ-Uiting 2021-11: Presentatie volkshuisvestelijke bijdrage door toegelaten instellingen volkshuisvesting' gepubliceerd.
Lees verder op accountant.nl »