platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Opinie
  • >
  • Gelderse Statenleden compenseren kosten uit fractiebudget

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Opinie


Gelderse Statenleden compenseren kosten uit fractiebudget


Laatste bijgewerkt op: donderdag 2 januari 2020 om 14.00

Verschillende fracties in de Gelderse Staten geven Statenleden extra vergoedingen uit het fractiebudget, terwijl dat alleen bedoeld is voor ondersteuning. Dat maakt oud-Statenlid Toine van Bergen bekend op zijn website.

Kostencompensatie voor Statenleden
Van Bergen vroeg jaarrekeningen van politieke partijen op en vond dat de fracties van VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP vorig jaar uit hun fractiebudgetten geld hebben uitgegeven onder het kopje “kostencompensatie voor statenleden”. Ook vond hij dat GroenLinks onder het kopje “vergoeding vrijwilligers” een bedrag van 800 euro uitgeeft aan "overige vergoedingen Statenleden”, terwijl Statenleden toch bepaald geen vrijwilligers zijn.

Lijstje van vergoedingen
Van Bergen kwam tot het volgende lijstje van bedragen dat Statenleden naast hun reguliere vergoeding, dus uit het fractiebudget, hebben gekregen:

VVD                        € 25.523,00
CDA                       € 21.799,00   (waarvan  € 10.683 aan kilometervergoedingen)
ChristenUnie       €   4.705,97
PVV                        €   4.123,00
SGP                       €   2.453,00
GroenLinks          €      834,00

Verder viel het Van Bergen op dat het CDA ruim 10.000 euro uitgaf aan iPads. Er werd alleen niet bij vermeld door wie ze zouden worden gebruikt.

GL: vergoeding voor burger-commissieleden
Uiteraard is contact opgenomen met de fractievoorzitters van VVD en CDA om een reactie en uitleg van deze vergoedingen, maar dit verzoek op hun voicemail bleef vooralsnog onbeantwoord. Wie wel opnam is GroenLinks-fractievoorzitter Wouter van Eck. ‘Ik ben het ermee eens dat een Statenlid geen vrijwilliger is. Wij vergoeden alleen reëel gemaakte kosten. Ik vermoed dat het in onze jaarrekening gaat om commissieleden die deel uitmaken van onze uitgebreide fractie. Dat zijn burgers wiens reiskosten wij vergoeden.’ Het bedrag van GroenLinks is nog redelijk bescheiden, andere fracties maken het bonter. ‘Daar krijg ik geen lekker gevoel bij’, zegt Van Eck. 'Hierover zijn duidelijke regels en daar moeten wij ons gewoon aan houden.’

Dit klopt niet
Volgens Van Eck zijn tussen fracties geen onderlinge afspraken gemaakt over deze uitgaven. ‘Na de accountantscontrole hebben we een gezamenlijke bespreking en verantwoording. Als we budget over hebben, storten we dat weer terug in de provinciekas.’ Maar het blijkt dat het geld ook op deze manier kan worden besteed. ‘Dit klopt niet. Op 4 september is onze “integriteitsdag”. Het lijkt me goed dan te vragen of er nog nuances zijn bij deze kopjes in de jaarrekeningen en te bepalen hoe we uit dit gedoe blijven?’

bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl

Gepubliceerd op: woensdag 17 juli 2013 om 17.12
Laatste bijgewerkt op: donderdag 2 januari 2020 om 14.00

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In