platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Cliënt ontbreekt in Plasterks visie op decentralisaties

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Cliënt ontbreekt in Plasterks visie op decentralisaties


Door: Leefwijzer
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Minister Plasterk is de coördinerend minister voor de komende decentralisaties van AWBZ-zorg, arbeidsparticipatie en jeugdzorg. In een brief aan de Tweede Kamer geeft hij aan wat het kabinet van plan is. Hij wil dat gemeenten op een integrale manier problemen van burgers te lijf gaan. De CG-Raad, Platform VG en Zorgbelang Nederland zijn daar blij mee. Maar ze vinden dat één heel belangrijk aspect ontbreekt: het goed regelen van de (rechts)positie van de cliënt.

Minister Plasterk schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer dat het geld voor de decentralisaties straks in één pot gaat. Gemeenten mogen zoveel mogelijk zelf bepalen hoe ze dat geld gebruiken. 'Gemeenten hoeven niet per onderdeel verantwoording af te leggen', aldus Plasterk.

Plasterk wil af van de 'potjesterreur', die er volgens hem voor zorgt dat mensen niet altijd geholpen worden omdat het specifieke potje met hulpgeld leeg is. 'Het is aan de gemeenten om de beste keuze te maken', zegt hij. Gemeenteraadsleden moeten de gemeenten bij de les houden.

Eén loket
De minister wil dat gemeenten 'integraal' zorg en begeleiding gaan bieden. Er komt één gemeentemedewerker die alle problemen van één huishouden in kaart brengt. Zo kan de gemeente gericht ondersteuning en begeleiding bieden: 'één gezin, één regisseur, één plan'.

Kanteling
Plasterk verwijst ook naar het project De Kanteling in de Wmo. Hierbij wordt met de betrokken burger in 'een keukentafelgesprek' bekeken welke problemen zich voordoen en welke (integrale) oplossingen mogelijk zijn.
De CG-Raad, Platform VG en Zorgbelang Nederland vinden het goed dat de minister hiernaar verwijst. Maar zo'n verwijzing alleen is te vrijblijvend. Er moeten goede waarborgen komen dat mensen met een beperking straks ook echt maatwerk gaan krijgen.

De organisaties pleiten er daarom voor de compensatieplicht uit de Wmo voor al deze decentralisaties te laten gelden. Daarmee wordt duidelijk wat het doel van zorg en begeleiding is. Namelijk: het compenseren van beperkingen in zelfredzaamheid en participatie.

Eigen regie
Plasterk wil dat gemeenten zelfredzaamheid van burgers faciliteren en stimuleren. Daarbij hoort ook eigen regie als het gaat om zorg en ondersteuning. Inclusief het recht op een pgb. Dit punt ontbreekt helaas in de brief.

Samen met de cliënt
Ze constateren verder dat de cliënt nauwelijks een rol krijgt toebedeeld bij het optuigen van zorg en begeleiding in de gemeenten. Plasterk schrijft dat gemeenten voor "de grootste opgave" staan. Hij gaat daarbij voorbij aan de enorme veranderingen die op de betrokken cliënten afkomen.
De organisaties vinden dat cliënten moeten kunnen meebepalen op welke wijze zorg en begeleiding straks in hun gemeente wordt georganiseerd. Zeker in een tijd waarin de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt voortdurend wordt benadrukt, moet het vanzelfsprekend zijn dat dit goed geregeld is.

Vervolg
De organisaties zijn benieuwd hoe de visie van Plasterk nu door de andere bewindslieden wordt uitgewerkt in de plannen voor de langdurige zorg, de Participatiewet en de uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Gepubliceerd op: dinsdag 26 februari 2013 om 15.22
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Telegraaf: 'Accountants schikken in zaak Vestia'

maandag 27 januari 2020 om 11.46
Deloitte en KPMG, die eerder de boeken controleerden bij woningcorporatie Vestia, hebben volgens De Telegraaf ingestemd met een schikking van in totaal 84 miljoen euro. Daarmee zouden beide accountantskantoren van alle lopende rechtszaken rondom Vestia zijn verlost.
Lees verder op accountant.nl »