platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • VNG: algemene uitkering is geld van gemeenten, niet van minister

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


VNG: algemene uitkering is geld van gemeenten, niet van minister


Door: VNG
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Minister Plasterk wil een positieve prikkel tot gemeentelijke herindeling door een structureel hogere algemene uitkering voor fusiegemeenten. De VNG is hier op tegen.
Wij vinden dat de algemene uitkering geld is van de gemeenten en niet geld van de minister dat hij naar eigen inzicht over de gemeenten kan verdelen.

Kostenoriëntatie
De verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd: elke gemeente wordt in staat gesteld om een vergelijkbaar niveau van voorzieningen te leveren, bij een gelijke belastingdruk. Een gemeente met veel bijstandsgerechtigden of met een slappe bodem heeft meestal hogere kosten dan een gemiddelde gemeente. Bij de verdeling van het gemeentefonds wordt hiermee rekening gehouden.

Pleidooi Plasterk
Volgens Plasterk zou een nieuw heringedeelde gemeente structureel meer geld uit de algemene uitkering ontvangen dan een qua kosten vergelijkbare gemeente die al langer bestaat. Dat idee gaat in tegen het uitgangspunt van een kostengeoriënteerde verdeling van de algemene uitkering.

Uitgangspunt
Wij zijn niet tegen een discussie over het uitgangspunt van de verdeling, zolang deze goed voorbereid en ordelijk verloopt. Niet na een min of meer los idee van de minister van Binnenlandse Zaken om een ad-hoc doelstelling van het kabinet – minder gemeenten – te bereiken. Een volgend kabinet wil de verdeling van de algemene uitkering misschien wel weer aanpassen aan doelstellingen op het terrein van duurzaam handelen of ouderenbeleid. Die weg willen wij niet inslaan.

Meer informatie
VNG-brief aan minister Plasterk: conceptbesluit tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 (26 februari 2013)
VNG-dossier Gemeentefonds

Gepubliceerd op: donderdag 28 februari 2013 om 14.17
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »