platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Innovatief Overijssels toezichtsmodel succesvol

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Innovatief Overijssels toezichtsmodel succesvol


Door: Provincie Overijssel
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

De provincie Overijssel heeft als eerste provincie, samen met VNG Overijssel, een innovatief model voor vernieuwde bestuurlijke verhoudingen ontwikkeld. Met de de ondertekening op 19 april door de gemeente Enschede en de provincie van de bestuursovereenkomst voor vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen, heeft de provincie nu met alle 25 Overijsselse gemeenten een overeenkomst. Wat de provincie en gemeenten - door middel van de bestuursovereenkomsten - samen willen bereiken is maatwerk in het interbestuurlijke toezicht, vertrouwen waar dat kan, ingrijpen waar het moet.

Bestuursovereenkomst
De provincie heeft op een aantal terreinen een wettelijke taak om toezicht op de gemeente te houden (o.a. op Financien, Wet Ruimtelijke Ordening, WABO). Maar om ambtelijke en bestuurlijke drukte tegen te gaan, willen we zo efficient mogelijk toezicht houden. In de bestuursovereenkomst zijn afspraken gemaakt over hoe de provincie toezicht houdt. We willen hiermee de interbestuurlijke toezichtlasten voor gemeenten verminderen, met meer oog voor de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten.

Verkeerslichtmodel
Onderdeel van de overeenkomst is  een verkeerslichtmodel. Per toezichtsdomein zijn criteria ontwikkeld  en kan het beeld groen, oranje of rood zijn. Groen betekent dat wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Bij oranje is er tenminste één aspect waar dat niet het geval is of is er een bestuurlijk aandachtspunt met risico's; bij rood is er duidelijk wat aan de hand. Dit betekent dat alleen wanneer het nodig is, de provincie het toezicht aanscherpt.

Succes
De in Overijssel bedachte formule is een succes. De provincies Groningen en Zuid-Holland hebben (delen) van het model al overgenomen. Zij volgen daarmee het voorbeeld om door middel van bestuursovereenkomsten de uitvoering van de Wet revitalisering generiek toezicht gestalte te geven. Het model draagt bij aan een slagvaardig en transparant bestuur in Overijssel. Het model betekent samenwerken om de kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel te optimaliseren.  Zowel voor de gemeente als de provincie is helder op welke punten verbetering nodig is om aan de wettelijke criteria te voldoen. Bovendien versterkt het Overijsselse model het toezicht van de gemeenteraad op het college van B&W. Arco Hofland, voorzitter VNG-Overijssel en burgemeester van Rijssen-Holten, is enthousiast. "Dit model helpt ons. Het dempt bureaucratie en stelt een gemeente en de provincie in staat sneller en inhoudelijker met elkaar in gesprek te komen."

Aanleiding
Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet bevat een aantal fundamentele wijzigingen van het toezicht tussen bestuurslagen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet, heeft de provincie Overijssel samen met de gemeenten Zwolle en Dinkelland, en VNG Overijssel een traject gestart waarbij alle toezichtsdomeinen gezamenlijk werden beschreven en waarbij dus een integraal beeld ontstond van de taakuitoefening op grond van diverse wetten. Dit heeft geresulteerd in een Kader interbestuurlijk Toezicht. Uitkomst was ook het sluiten van een bestuursovereenkomst voor de vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen en het opstellen van het verkeerslichtmodel. De pilot werd afgesloten op 14 oktober 2010 met het aangaan van de Bestuursovereenkomst vernieuwde interbestuurlijke verhoudingen tussen de provincie Overijssel en de gemeente Dinkelland resp. de gemeente Zwolle. Daarna volgden in 2011 nog 9 gemeenten en een waterschap.

Gepubliceerd op: maandag 22 april 2013 om 16.55
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Telegraaf: 'Accountants schikken in zaak Vestia'

maandag 27 januari 2020 om 11.46
Deloitte en KPMG, die eerder de boeken controleerden bij woningcorporatie Vestia, hebben volgens De Telegraaf ingestemd met een schikking van in totaal 84 miljoen euro. Daarmee zouden beide accountantskantoren van alle lopende rechtszaken rondom Vestia zijn verlost.
Lees verder op accountant.nl »