platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Wmo pakt nadelig uit voor gemeenten

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Wmo pakt nadelig uit voor gemeenten


Door: Binnenlands Bestuur
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Veel gemeenten geven meer geld uit aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan ze van het rijk binnenkrijgen. In 2010 gold dat voor bijna 70 procent van de gemeenten.

Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt dat percentage toe. Gehandicapten, ouderen en andere hulpbehoevenden kunnen sinds 1 januari 2007 bij de gemeente een beroep doen op de Wmo. Het SCP evalueert deze wet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het deelrapport geeft een landelijk beeld van hoe het lokale Wmo-beleid er volgens gemeenten in 2010 uitzag.

Overschrijding van het budget
De wet verplicht gemeenten hulpbehoevenden te helpen met bijvoorbeeld een scootmobiel of huishoudelijke hulp. Die plicht leidt er volgens de VNG toe dat overschrijdingen van het budget zo veel voorkomen. De kans is klein dat de kosten zullen afnemen, want meer steunregelingen gaan onder de Wmo vallen. Zo zullen bijvoorbeeld taken die nu nog worden bekostigd uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) de komende jaren naar de Wmo worden overgeheveld. Dat betreft de wet die de bijzondere en langdurige ziektekosten regelt.

Decentralisatie is bezuiniging 
Onderdeel van de decentralisatieafspraken is dat gemeenten die taken voor minder geld moeten uitvoeren. De decentralisatie is namelijk tegelijk ook een bezuinigingsoperatie. Het budget voor huishoudelijke hulp wordt bijvoorbeeld met 40 procent gekort.
 
Extra taken, minder geld
ANBO, de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, voorziet dat dit probleem vooral groter wordt. ‘Dit rapport gaat over 2010, en sinds die tijd krijgen gemeenten er vooral taken bij, terwijl er geen extra geld bij komt. Het kan gewoon niet zo’, aldus ANBO-directeur Liane den Haan.
 
Het ligt voor de hand dat gemeenten de Wmo gaan versoberen. Uit het gepubliceerde SCP-onderzoek blijkt dat die versobering al in gang is gezet. Vier op de tien gemeenten werden toen al strenger bij het toekennen van hulp.
 
Eigen bijdrage hulpbehoevenden
Gemeenten vragen sinds paar jaar eigen bijdragen van hulpbehoevenden. ANBO onderzocht eind 2011 hoe ver gemeenten gaan met die eigen bijdragen. Een grote meerderheid van de Nederlandse gemeenten hanteert nog altijd inkomensgrenzen voor Wmo-voorzieningen, ondanks een verbod daarop, zo bleek. 45 van de 63 onderzochte gemeenten hanteerden grenzen tussen de 120 en 150 procent van het sociaal minimum, om mensen uit te sluiten van bijvoorbeeld vervoersvoorzieningen. ANBO drong erop aan dat staatssecretaris Van Rijn zijn maatregelen nam, en de gemeenten zou dwingen zich aan de wet te houden. In februari 2013 waren daar nog altijd twijfels over.
 
Gemeenten hebben onvoldoende budget
Hoewel uit het SCP-onderzoek blijkt dat vrijwel alle gemeenten voldoen aan hun taak om een breed loket aan te bieden, bleek uit ANBO-onderzoek onder bijna 1400 leden en niet-leden dat respondenten over het algemeen ontevreden zijn over de toegankelijkheid, betrokkenheid, klantvriendelijkheid en deskundigheid van het Wmo-loket. ‘Dat is nu al een probleem, maar zal een nog veel groter probleem worden als de gemeenten ook een deel van de AWBZ moeten gaan uitvoeren. Gemeenten hebben onvoldoende budget, ervaring en deskundigheid hebben om complexe dienst- en zorgverlening netjes en goed te organiseren.’

Gepubliceerd op: dinsdag 14 mei 2013 om 16.07
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Telegraaf: 'Accountants schikken in zaak Vestia'

maandag 27 januari 2020 om 11.46
Deloitte en KPMG, die eerder de boeken controleerden bij woningcorporatie Vestia, hebben volgens De Telegraaf ingestemd met een schikking van in totaal 84 miljoen euro. Daarmee zouden beide accountantskantoren van alle lopende rechtszaken rondom Vestia zijn verlost.
Lees verder op accountant.nl »