platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Provincies verantwoordelijk voor landelijk gebied

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Provincies verantwoordelijk voor landelijk gebied


Door: Tweede Kamer
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Het Rijk decentraliseert taken en budgetten die betrekking hebben op de inrichting van het landelijk gebied naar de provincies. De Kamer vraagt zich daarbij wel af of (inter)nationale natuurdoelen dan nog wel worden gehaald.

Natuur, recreatie, toerisme, landschap, structuurversterking van de landbouw en de leefbaarheid van het platteland. De provincies worden verantwoordelijk voor deze onderwerpen, die samenhangen met de inrichting van het landelijk gebied. Geurts (CDA) is blij dat provincies hierover meer zeggenschap krijgen. Regionale opvattingen over het beheer van gebieden krijgen volgens Graus (PVV) meer ruimte. Litjens (VVD) noemt een ander voordeel: de bestuurlijke drukte neemt af. Maar er ontstaat mogelijk een spanningsveld, zegt Jacobi (PvdA), tussen de uitvoering van het natuurbeleid door provincies en de gestelde (inter)nationale natuurdoelen.

Provinciaal natuurbeleid afgestemd op (inter)nationale doelen
Hoe zorgen we ervoor dat (inter)nationale natuurdoelen worden gehaald na decentralisatie van taken naar de provincie? Volgens Van Veldhoven (D66) dreigt er onduidelijkheid te ontstaan over de provinciale beleidsvrijheid. Het (inter)nationale natuurbeleid moet wel het kader blijven, zegt Jacobi. Van Gerven (SP) wil dat bereiken via het oormerken van geld, bijvoorbeeld door er een specifieke uitkering van te maken, los van het Provinciefonds. Maar Dijksma is niet overtuigd van de noodzaak. Zij denkt via overleg "haalbare en betaalbare" afspraken te kunnen maken. Rijk en provincies zullen volgens haar gezamenlijk monitoren of Europese doelen worden gehaald.

Provinciegrenzen mogen geen belemmering vormen
"Dieren, planten en natuurgebieden houden zich niet aan provinciegrenzen." Van Gerven maakt zich zorgen over versnippering van beleid door decentralisatie. Een voorbeeld is de aanleg en het onderhoud van langeafstandswandel- en -fietspaden. Daarover is minister Kamp (Economische Zaken) al in overleg met diverse provincies en belangenorganisaties, antwoordt de staatssecretaris. Ook over een meerjarige regeling voor schaapskuddes, waar Jacobi zeer aan hecht, wordt volgens Dijksma al gesproken met onder meer natuurorganisaties..

De Kamer stemt op 28 mei over het wetsvoorstel en de ingediende motie.

Gepubliceerd op: vrijdag 24 mei 2013 om 11.06
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »