platform voor public governance, audit & control
 • Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • Tien punten cruciaal voor succesvolle uitvoering decentralisaties

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Tien punten cruciaal voor succesvolle uitvoering decentralisaties


Door: VNG
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Gemeenten hebben veel vragen over de gevolgen van het Zorgakkoord en het Sociaal Akkoord die bij gemeenten ‘over de schutting’ worden gegooid. Het College voor Arbeidszaken (CvA), de VNG-commissie Werk en Inkomen (W&I) en de Kamer Gesubsidieerde Arbeid (KGA) hebben in een gezamenlijke vergadering hierover gesproken. Ze zijn het erover eens dat een integrale aanpak van de drie decentralisaties in het sociaal domein uitgangspunt moet blijven. Alleen dan kunnen gemeenten hun nieuwe taken succesvol uitvoeren.

De drie commissies geven aan onder meer uit te gaan van de volgende condities voor de uitvoering van de drie decentralisaties:

 1. Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten.
 2. Geen landelijke indicatiestelling.
 3. De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio.
 4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt.
 5. Het Rijk zorgt ervoor dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt.
 6. Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd.
 7. Er komt geen nieuwe cao voor de onderkant arbeidsmarkt.
 8. Voor beschut werk is de vergoeding maximaal 100%  van het wettelijk minimumloon.
 9. De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost.
 10. Gemeenten draaien niet op voor de verzachting van de bezuiniging van € 89 miljoen op de huishoudelijke hulp.

Verder is afgesproken dat gemeenten tot na de algemene ledenvergadering van de VNG (woensdag 5 juni in Zwolle) niet deelnemen aan overleg binnen de Werkkamer.

Daarnaast zijn de bovengenoemde punten uitgangspunt voor het overleg met het kabinet op 28 mei a.s.

Gepubliceerd op: donderdag 30 mei 2013 om 10.54
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »