platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Gemeenten nemen minder risico’s

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Gemeenten nemen minder risico’s


Door: http://www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Gemeenten nemen minder financiële risico’s dan voorheen, zo blijkt uit onderzoek van ConQuaestor onder 60 gemeenten. Risicomanagement neemt een belangrijker plaats in binnen het gemeentebeleid.

Vrijwel alle deelnemende gemeenten geven aan dit jaar gebruik te maken van risicomanagementbeleid. Vorig jaar deed nog maar twee derde van hen dat.

Een derde van de ondervraagde gemeenten stelt de bereidheid om risico’s te nemen vooraf vast. Daarnaast past het grootste deel van de gemeenten risicomanagement toe bij grote projecten.

Gemeenten gebruiken verschillende beheersmaatregelen. Het meest in zwang zijn de gedragscode, de planning & controlcyclus, audits en de administratieve organisatie/interne controle. De laatste wordt gezien als de meest effectieve beheersmaatregel.

De huidige economische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat gemeenten minder risico’s nemen. Daarnaast besteden zij meer aandacht aan interne beheersing doordat begrotingen naar beneden worden bijgesteld door maatregelen van Den Haag. Rijksbezuinigingen, grondexploitaties en decentralisaties beschouwen de deelnemende gemeenten als de grootste risico’s voor hen.

Sinds het Besluit Begroting en Verantwoording in 2004 van kracht werd, zijn gemeenten verplicht het vermogen in kaart te brengen waarmee financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Zij moeten dat weerstandsvermogen weergeven in zowel de begroting als in de jaarrekening.

Gepubliceerd op: vrijdag 15 november 2013 om 09.26
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »