platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Verlengde uitkering politici naar maximaal vijf jaar

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Verlengde uitkering politici naar maximaal vijf jaar


Door: www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

De toezegging aan het parlement dateert van een jaar geleden, maar minister Ronald Plasterk van BZK heeft nu het wetsvoorstel ingediend waarmee de wachtgeldregeling voor politici verder aan banden wordt gelegd. De verlengde wachtgelduitkering voorafgaande aan de pensioengerechtigde leeftijd gaat maximaal vijf jaar duren in plaats van tien jaar.

In de huidige systematiek heeft een politieke ambtsdrager recht op een verlengde uitkering als hij/zij in de twaalf jaar daaraan voorafgaand tien jaar een politiek ambt heeft uitgeoefend. In sommige omstandigheden kunnen politieke ambtsdragers maximaal tien jaar wachtgeld krijgen.

‘Dat is niet passend in een tijd waarin voorzieningen voor burgers versoberd worden en waarin van iedereen wordt verwacht dat hij langer doorwerkt’, vonden de regeringspartijen. Daarom vroegen zij de regering vorig jaar de Appa zo te veranderen dat de verlengde uitkering nog hooguit vijf jaar geldt.

Het kabinet vindt dat voorstel ‘redelijk en proportioneel’ tegen de achtergrond van een geleidelijk hoger wordende pensioenleeftijd. Tegelijkertijd wil het kabinet ook een grens trekken: voor een goed openbaar bestuur is het immers van belang dat het politieke ambt aantrekkelijk blijft.

Politieke ambtsdragers onderscheiden zich in een aantal opzichten wezenlijk van ‘gewone’ werknemers, signaleert minister Plasterk in de toelichting op zijn wetsvoorstel: ‘Een kenmerkend aspect van politieke functies is dat deze tijdelijk zijn en een bepaalde onzekerheid met zich meebrengen. Een herbenoeming in een politiek ambt is geen vanzelfsprekendheid. Aan een politieke functie kan abrupt en ongewild een eind komen. Er is in dat geval geen opzegtermijn, ontslagbescherming of de mogelijkheid van een ontslagvergoeding.’

Het kabinet vindt ‘een eigen uitkeringsregime dus essentieel om politieke functies voldoende aantrekkelijk te houden’. In het wetsvoorstel is geen voorstel opgenomen om de duur van de reguliere uitkering of de hoogte van de uitkering aan te passen. De versobering van de Werkloosheidswet (met een uitkeringsduur tot twee jaar, red.) zal niet doorwerken in de uitkeringsduur van de Appa.

Het nieuwe wetsvoorstel moet per 1 januari 2015 in werking treden. Daarvoor is in dit geval een tweederde meerderheid in de Kamer nodig.

Koepelorganisaties IPO, VNG en UvW dringen, net als de Wethoudersvereniging en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, bij de minister aan op bestuurlijk overleg en een integrale visie op de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Diverse organisaties betitelen het voorstel als ‘opnieuw een ad hoc-verslechtering’ van de rechtspositie.

Gepubliceerd op: donderdag 5 juni 2014 om 10.04
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »