platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Kabinet wil openbare monitor betaalgedrag gemeenten

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Kabinet wil openbare monitor betaalgedrag gemeenten


Door: www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

De ministeries van EZ en BZK willen samen met de VNG en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) een openbare ‘monitor gemeentelijke betaaltermijnen’ opzetten.

Volgens minister Henk Kamp van EZ is er op dit moment onvoldoende eenduidige en gestructureerde informatie beschikbaar over met name het betaalgedrag van gemeenten. Het kabinet wil vanaf volgend jaar structureel en openbaar inzicht bieden in het betaalgedrag van de gezamenlijke overheden. Dan kunnen de betaaltermijnen van de gemeenten en de ministeries naast elkaar in beeld worden gebracht.

In opdracht van MKB-Nederland heeft een bureau in de afgelopen jaren een overzicht opgesteld van de betaaltermijnen van Nederlandse gemeenten. Vanuit dat overzicht wordt de conclusie getrokken dat vorig jaar 77 procent van de facturen door gemeenten op tijd is betaald. Dat is weliswaar hoger dan in 2012, maar de VNG herkent het beeld dat uit dit overzicht naar voren komt absoluut niet.

Zo had het bureau vanuit zijn onderzoek lijstjes gemaakt van de beste tien gemeenten, de beste G36 gemeenten en de tien slechtst presterende gemeenten. Ter vergelijking heeft de VNG de resultaten aangeboden van metingen van enkele gemeenten die in het laatstgenoemde lijstje onderaan stonden.

Eén ervan, de gemeente Enschede, streeft op eigen initiatief naar een betalingstermijn van vijftien dagen: de helft van de wettelijk toegestane termijn van dertig dagen. De gemiddelde gerealiseerde betaaltermijn was hier vorig jaar 17,8 kalenderdagen. Een andere gemeente die in het overzicht onderaan bungelde - Utrecht - komt zelf tot een score van 94,6 procent over de afgelopen twee jaar van het percentage rekeningen dat binnen dertig dagen is betaald.

Het belang van tijdige betaling van facturen wordt door de VNG en de gemeenten ten volle erkend. De Tweede Kamer wordt voor eind oktober nader over de voorgenomen monitor geïnformeerd.

Gepubliceerd op: vrijdag 11 juli 2014 om 08.55
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »