platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Samenwerking bij normering topinkomens

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Samenwerking bij normering topinkomens


Door: www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Minister Ronald Plasterk van BZK roept de hulp van gemeenten en provincies in om beter uitvoering te kunnen geven aan de landelijk gewenste normering van topinkomens.

Plasterk beschouwt gemeenten en provincies als ‘partner in de ontwikkeling en uitvoering van topinkomensbeleid’. Hij heeft gemeenten een brief gestuurd waarin hun wordt gevraagd een overzicht samen te stellen van de gemeenschappelijke regelingen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen, die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen. Zo kan de overheid deze instellingen ‘beter over de wet informeren’, aldus Plasterk.

Afgelopen jaar bleek dat veel instellingen zich niet bewust zijn van het feit dat de WNT ook op hen van toepassing is. Topfunctionarissen die voor een zogenaamde WNT-instelling werken, mogen niet meer dan 130 procent van het ministersalaris verdienen. Vorige week is het wetsvoorstel voor verlaging van de norm aangenomen door de Tweede Kamer, waardoor topfunctionarissen vanaf 1 januari nog hooguit het ‘ministersalaris’ mogen verdienen.

De informatie van gemeenten over alle lokale en regionale WNT-instellingen, moet leiden tot een beter sluitend register. Accountants kunnen het register raadplegen bij het controleren van jaarstukken van instellingen. Plasterk vraagt gemeenten en provincies om de informatie uiterlijk 1 december bij hem aan te leveren.

Het ministerie heeft dit jaar een eerste inventarisatie gemaakt van de gemeenschappelijke regelingen, maar deze is nog onvolledig – met name waar het recente oprichtingen betreft. Van de door decentrale overheden gesubsidieerde instellingen, die in totaal tenminste 500.000 subsidie per jaar ontvangen, ontbreekt zelfs elk overzicht.

Gepubliceerd op: dinsdag 28 oktober 2014 om 10.07
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »