platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • D66 bepleit meer controle op samenwerkingsverbanden

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


D66 bepleit meer controle op samenwerkingsverbanden


Door: www.vngmagazine.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

D66 wil controle van de raad op gemeenschappelijke regelingen versterken. Tweede Kamerlid Gerard Schouw heeft daartoe een initiatiefwetsvoorstel ingediend.

Samenwerkingsverbanden van gemeenten vormen in feite verlengd lokaal bestuur, aldus Schouw in de memorie van toelichting. De afstand tot de besluitende bestuurslaag, waaronder gemeenten, wordt groter. Het lukt raden vaak maar ten dele om de koers van het samenwerkingsverband bij te sturen.

Het aantal samenwerkingsverbanden lijkt ondertussen toe te nemen. Volgens de laatste telling uit 2012 bestaan er ongeveer 2000, waarvan 512 gemeenschappelijk regelingen en 1300 privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden zoals een nv, bv of coöperatie.

Gemeenten voeren sinds 2015 gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, welzijn en inkomen vaak samen met andere gemeenten uit. Dat maakt het aannemelijk dat er samenwerkingsverbanden zijn bijgekomen.

Veel gemeenten zijn betrokken bij meer samenwerkingsverbanden dan dat zij raadsleden hebben; het is dus niet mogelijk om elk raadslid rapporteur te laten zijn voor één samenwerkingsverband, een constructie waar menig raad voor heeft gekozen.

D66 stelt voor om de boete voor uittreden uit een gemeenschappelijke regeling aan een maximum te binden. De keuze voor deelname aan een samenwerkingsverband behoort naar zijn oordeel te worden gemaakt op inhoudelijk gronden.

Daarnaast wil de partij dat gemeenschappelijke regelingen niet langer voor onbepaalde tijd bestaan, maar voor hooguit tien jaar. Voortzetting na die periode vergt dan een verlengingsbesluit.

Het initiatiefwetsvoorstel wijst eveneens op de mogelijkheid om met ingang van dit jaar een bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten; daaraan mogen wel bevoegdheden worden overgedragen maar van een zogeheten geleed bestuur is geen sprake. Dat lijkt zo aantrekkelijk dat het ministerie van BZK vermoedt dat het aantal bedrijfsvoeringsorganisaties zal toenemen. D66 stelt nu voor om deze organisaties af te schaffen.

Gepubliceerd op: woensdag 18 maart 2015 om 16.06
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Nieuws

Pijnpunten bij de controle van jeugdzorgorganisaties

woensdag 8 januari 2020 om 08.40
De accountantskosten van jeugdzorgorganisaties zijn veel hoger dan die van andere zorgorganisaties. Richard Knops, zelf tekenend accountant bij een grote jeugdzorginstelling, legt de toetsingscriteria van de geldverstrekkers (gemeenten en zorgverzekeraars) naast die van kwaliteitsbeoordelaars voor accountantskantoren en laat zien waar de pijnpunten zitten.
Lees verder op accountant.nl »