platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Recensie - Waardevolle verbindingen – De constructie van vertrouwen in de toekomst

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Recensie - Waardevolle verbindingen – De constructie van vertrouwen in de toekomst


Door: TPC 5 - oktober 2015
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Waardevolle verbindingen – De constructie van vertrouwen in de toekomst
Nanko Boerma, Amsterdam: Futuro uitgevers, 2015, 127 blz., ISBN 9789492221063

Nanko Boerma behandelt in tien hoofdstukken fundamentele vragen die raken aan de wortels van onze democratie. Over acterende burgers, over saamhorigheid en waardevol verbinden. Het boek gaat ook over vertrouwen. Vertrouwen van mensen in elkaar en van mensen in de samenleving. Zijn roep is die om de acterende burger, en zijn pleidooi in hoofdstuk één luidt: burgers moeten de touwen doorsnijden waarmee instanties hen in hun marionettenspel hebben gevangen. ‘Al te goed is buurmans gek’ vormt in hoofdstuk twee de samenvatting met de constatering dat ‘de vertrouwensinfrastructuur’ niet meer aansluit op de samenleving van dit moment.

Hoofdstuk drie gaat over de kosten van wantrouwen. Hoofdstuk vier nodigt uit procedures en processen weer begrijpelijk te maken en in hoofdstuk vijf en zes legt Boerma uit wat dat betekent. In hoofdstuk zeven, acht en negen richt de auteur zich op de rol die de acterende burger toekomt. Standaardisering (hoofdstuk zeven) is cruciaal en een voorwaarde voor variëteit en verschil. Nieuwe vormen van coördinatie en afstemming zullen burgers met elkaar ontwikkelen (hoofdstuk acht) en de staat zal vrije uitwisseling en hoge beschavingsnormen van solidariteit en herverdeling moeten garanderen (hoofdstuk negen). In hoofdstuk tien komen de lijnen samen in een aanpak voor vertrouwen in de toekomst. Het boek sluit af met een slot en een zeer uitgebreide verantwoording, waarbij de auteur niet schuwt aan te geven dat het soms om (zijn) fictie gaat. Dat neemt niet weg dat het boek een boeiende verhandeling is geworden van iemand die de instituties, hun procedures en processen als (interim) manager van binnenuit goed kent en veel tijd en energie heeft geïnvesteerd in de verbetering ervan.

Boerma schreef deze niet wetenschappelijke verhandeling niet voor de instanties waar burgers terechtkomen, maar voor die burgers zelf in hun natuurlijke omgeving. Instanties herkennen naar zijn oordeel de noodzakelijke organisatievormen onvoldoende. Het grondpatroon is dat actoren re-actoren uitlokken tot een transactie, waarvan overigens beide moeten weten of ze een (geautoriseerde) identiteit en transactiemacht hebben die ze zeggen te hebben, en de uitgewisselde gegevens begrijpen. De staat kan met standaardisatie en een monopolie (zie DATA-act in de VS) op vertrouwelijke informatie een passend kader creëren. De politiek hoeft zich dan niet meer met de uitvoering bezig te houden, want dat doen de burgers onderling.
Dit boek is naar mijn oordeel zeker interessant, omdat het een herkenbaar perspectief biedt op de voorwaarden waaronder uitvoeringsorganisaties hun processen zouden moeten organiseren.

Gepubliceerd op: woensdag 28 oktober 2015 om 15.04
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In