platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Recensie - Koppelzones - Lagere transactiekosten door organisatorische innovatie

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Recensie - Koppelzones - Lagere transactiekosten door organisatorische innovatie


Door: tpc 1 - februari 2016
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Interne auditors en controllers lijken te hebben gefaald als gekeken wordt naar de vele schandalen waar we mee te maken hebben gehad. Ze hebben niet tijdig aan de bel getrokken. Dat vraagt om een kritische beschouwing op de ontwikkeling van hun vak en positie. Frank de Butter c.s. pleiten voor meer aandacht voor koppelzones tussen organisaties om daarmee onnodige transactiekosten (van samenwerking) te vermijden. Ze geven heel concreet advies over de mogelijkheden.

Koppelzones - cover
Frank den Butter, Nanko Boerma, Jelle Joustra, Amsterdam: Futuro uitgevers, 2015, 114 blz., ISBN 9789492221100

De stichting Transactieland wil bereiken dat Nederland zijn rol als kennisleider op het gebied van transactiemanagement uitbouwt als verdienmodel voor de komende decennia. ‘Koppelzone’ is het begrip geworden dat de initiators van de stichting als kernbegrip hanteren.
Koppelzones vormen een georganiseerde manier van besluitvorming tussen belanghebbenden met verschillende, soms tegengestelde belangen. Het doel van deze organisatorische innovatie is de efficiency van de besluitvorming bij belangentegenstellingen te verhogen. De koppelzone wordt in het Engels aangeduid als matching zone. Het begrip ‘matching‘ of ‘koppeling‘ speelt een belangrijke rol in de moderne economische theorie over de beschrijving van fricties op markten. Het zijn zulke fricties, bijvoorbeeld vanwege onvolledige informatie en onbekendheid van de marktpartijen met elkaar, die voor transactiekosten zorgen. Waar lean management verspilling binnen een onderneming organiseert, doet transactiemanagement, zo definiëren de auteurs, dat tussen organisaties.
Den Butter, Boerma en Joustra hebben met dit boek een zeer goed leesbaar en zeer verantwoord document geleverd over een vraagstuk waar elke organisatie mee te maken heeft, maar waarvan het belang schromelijk onderschat wordt. Na de inleiding (1) op het vraagstuk wordt uitgelegd wat (o.a. de bronnen van) transactiekosten (2) zijn. Vervolgens (3) hoe daarop bespaard kan worden (met o.a. standaarden, ICT, transactiemanagement en het belang van vertrouwen). Daarna leggen de auteurs uit hoe een koppelzone helpt bij het leggen van waardevolle verbindingen (4). In lessen uit koppelzones (5) wordt ingegaan op de waarde ervan en worden de zes richtlijnen voor het opstellen van een koppelzone en de drie richtlijnen voor het management van koppelzones uit de doeken gedaan. In het afsluitende hoofdstuk (6) worden vier casestudies behandeld. Elk hoofdstuk kent een mooie literatuurlijst.
Gehanteerde begrippen worden ordentelijk gedefinieerd en in een helder kader geplaatst. Standaardisatie kan bijv. op veel manieren plaatsvinden en het koppelzoneconcept op vele manieren geordend worden. We zijn ons dagelijks nauwelijks bewust van alle manieren waarop we gebruikmaken van goed georganiseerde koppelzones. Er is geen industrie of overheid die er niet dagelijks mee bezig is. iDeal is het systeem waarmee we gemakkelijk alle manieren van betaling kunnen doen, maar dat alleen bestaat omdat (de drie grootste) banken de koppen bij elkaar hebben willen steken. Zo staat het boek vol mooie voorbeelden. Indien men koppelfricties wil voorkomen, zal aan vertrouwen gewerkt moeten worden en zullen voor- en nadelen van koppelingen adequaat verdeeld moeten worden. Met de typologieën van verdelingsscenario’s wordt een helder repertoire van denkrichtingen geboden. De adviezen waarmee de auteurs de lezers op pad sturen, zijn even simpel als ingewikkeld in hun dagelijkse toepassing.

Gepubliceerd op: dinsdag 22 maart 2016 om 10.03
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In