platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Recensie: Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Recensie: Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag


Door: TPC 5 - oktober 2016
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Gabriel van den Brink en Thijs Jansen, Stichting Beroepseer, 2016, 100 blz., ISBN 9789492458018

De Stichting Beroepseer heeft samen met IKPOB, de Vereniging voor OverheidsManagement en de Vereniging van Gemeentesecretarissen het initiatief genomen een zoektocht te ondernemen naar ‘het handwerk van de overheidsmanager’. In deel één, de diagnose, gaat het over de gezagscrisis van de overheid en het lot van het ambtelijke vakmanschap. In deel twee, de remedie, gaat het over wat voor gezag de overheid nodig heeft, het toenemend belang van moreel gezag. Het antwoord op die vraag in deel drie gaat over hoe ambtenaren kunnen bijdragen aan ‘de realisatie’ van het moreel gezag van de overheid en vormt uiteindelijk het pleidooi voor het ambtelijk statuut.
In het eerste deel gaat het over de vier dimensies van gezaghebbende politiek. Er is momenteel sprake van morele leegte in de politiek. Dat heeft averechtse gevolgen, levert toenemende gezagsproblemen van burgers tegen gezagsdragers op. De auteurs onderscheiden vervolgens drie soorten gezag: positioneel, persoonlijk en institutioneel. Zij werken, goed gefundeerd met onderzoeksresultaten, uit waarom meer aandacht nodig is voor de normatieve aspecten bij politiek-bestuurlijke gezagsdragers en de morele kanten van ambtelijk uitvoerende gezagsdragers. Het New Public Management heeft ons niet geholpen. Vervolgens pleiten zij voor een statuut dat de basis biedt zowel voor de bevordering van vakmanschap als voor integriteit. Een dynamische toepassing middels een programma van leren en werkplaatsen is dan noodzakelijk. Tweeënzeventig waarden worden teruggebracht naar zeven hoofdthema’s.

Het prettig leesbare boek biedt een goed onderbouwd kompas voor ambtelijk vakmanschap en moreel gezag, met verwijzingen naar relevante auteurs uit binnen en buitenland.

Gepubliceerd op: dinsdag 25 april 2017 om 11.32
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In