platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2018-6 december

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-6 december


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.37

cover TPC 2018-6.jpg

Jaargang 16 / aflevering 6 / december 2018


Artikelen

Accountability en de AVG

In dit artikel wordt ingegaan op accountability in de AVG. Accountability is de wijze waarop en de onderwerpen waarover een organisatie zich moet verantwoorden. Na een toelichting op de inhoud van de AVG en het belang van de verordening voor de controller wordt uiteindelijk de link gelegd tussen de accountability vanuit de AVG en het 9-vlaksmodel van Rik Maes.

Ed Jansen en Piet Klop


Public controller: ken je zelf!

Bij de rolinvulling van de controller spelen de begrippen ‘onafhankelijkheid’ en ‘objectiviteit’ een belangrijke rol. Tegelijkertijd brengt een controller eigen ervaringen, kennis en persoonlijke eigenschappen mee bij de uitoefening van zijn functie. Ook zijn eigen gedragsvoorkeuren spelen daarin een rol. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar de gedragsvoorkeuren van public controllers.

Mattheus Wassenaar


Public controller en informatietechnologie

Data analytics en robotisering staan nog in de kinderschoenen

Publieke organisaties krijgen steeds meer te maken met termen als robotisering, big data en blockchain. Dergelijke elementen worden geschaard onder de noemer informatietechnologie (IT). Veel publieke organisaties zijn zich ervan bewust dat de implicaties van IT-ontwikkelingen groot zijn en hun aandacht verdienen. Dat geldt ook voor het werkgebied van de public controller.

Kars Davina en Tjerk Budding


Ambtenaar onder druk

Oneigenlijke druk door bestuurders op ambtenaren

Bestuurders van gemeenten richten zich op het realiseren van hun politieke ambities. Zij zijn voortdurend betrokken bij het uitoefenen van politieke invloed op de besluitvorming of uitvoering van beleid. Het uitoefenen van enige druk is inherent aan het politiek-bestuurlijke proces. Deze druk kan echter ook verder gaan dan de normale verhoudingen tussen bestuurder en ambtenaar en leiden tot oneigenlijke verzoeken.

Jaap Wils en Rolf Willemse


Columns

Yes, Mister President
Paul Bordewijk
Stuur op geschreven én ongeschreven regels
Stefan Zoeteweij


Mensen en systemen

Harry ter Braak recenseert de boeken: Duurzaam onderhandelen – Goede raad voor commissarissen – Sturen in een verweven dynamiek.

De wereld lijkt voor bestuurders steeds complexer te worden. Mark van Twist et al. bieden een aantal sturingsmogelijkheden vanuit het perspectief van complexiteit. Daniël Shapiro levert repertoire om duurzaam te onderhandelen en Puck et al. geven inzicht in het brein van de toezichthouder en de bestuurder en de dynamiek waarmee zij te maken krijgen. De complexiteit is voor iedereen anders en de systemen waarin we werken maken het niet gemakkelijk. Goed dat er repertoire wordt aangereikt.

Gepubliceerd op: maandag 31 december 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.37

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In