platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Versterking van de lokale rekenkamers

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Versterking van de lokale rekenkamers


Door: https://www.nvrr.nl/
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_287745128.groot.jpg

De minister van Binnenlandse Zaken wil het functioneren van de lokale rekenkamers versterken. Allereerst door een wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet via het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers. Daarnaast is er vorig jaar een werkgroep Lokale rekenkamers ingesteld met leden van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) en burgermeesters en griffiers. Ten derde is er de subsidie die de NVVR ontvangt voor de verdere professionalisering van rekenkamers – deze laatste blijft hier verder onbesproken.

Toekomst lokale democratie

De wens tot het versterken van lokale rekenkamers komt voort uit de bredere discussie over de toekomst van de lokale democratie en de rol van de gemeenteraad daarin. Daarbij speelt de vraag of de gemeenteraad wel adequaat is toegerust om zijn taak goed te kunnen vervullen.

Wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers

Het wetsvoorstel Versterking decentrale rekenkamers richt zich op verbetering van dat deel van de Gemeentewet dat gaat over de rekenkamer. Een belangrijk onderdeel van het voorstel betreft het beter regelen van de bevoegdheden van de rekenkamer. De minister heeft dit wetsvoorstel vorig jaar in juni ter consultatie voorgelegd.

Reactie NVVR

De NVVR heeft uitvoerig op het wetsvoorstel gereageerd (www.nvrr.nl). De NVRR ondersteunt het voorstel om tot een eenduidig model te komen. Verder adviseert de vereniging om in de wet ruimte te houden voor een lidmaatschap van raadsleden. Daaraan is wel de voorwaarde gekoppeld dat raadsleden niet in de meerderheid zijn en het voorzitterschap van de rekenkamer extern wordt ingevuld. Tot slot pleit de NVRR voor het mogelijk maken van ondersteuning van de rekenkamer door griffiemedewerkers.

Het definitieve wetsvoorstel is na de consultatieronde naar de Raad van State gestuurd voor advies. Het is nog niet duidelijk wanneer het voorstel door het parlement zal worden behandeld. Wel is bekend dat de Tweede Kamer een rondetafelgesprek wil organiseren ter voorbereiding van het debat. De verwachting is dat dit gesprek en de behandeling van het wetsvoorstel voor het zomerreces 2019 zullen plaatsvinden.

Werkgroep Lokale rekenkamers

De werkgroep Lokale rekenkamers, onder voorzitterschap van burgemeester Ina Adema van Lelystad, kreeg een tweeledig opdracht. Zij moest door het voeren van gesprekken met bestuurders van gemeenten meer inzicht krijgen in de invulling, positionering en het functioneren van lokale rekenkamers in de praktijk. Een tweede doel van de werkgroep was om de individuele gemeenten, daar waar nodig, handvatten te bieden om het instrument lokale rekenkamer te verstevigen. De werkgroep heeft haar werk afgerond. Het rapport is op 16 april aan de minister aangeboden en zal 15 mei openbaar worden.

Gepubliceerd op: maandag 13 mei 2019 om 15.18
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50


Fiscaal surfen - Week 3, 2020

maandag 20 januari 2020 om 08.00
Een overzicht van het belastingnieuws dat Accountant.nl de afgelopen week tegenkwam op het web.
Lees verder op accountant.nl »