platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Jeugdhulp gemeente Hilversum niet op orde. "Het ontbreekt aan visie", zo oordeelt de lokale rekenkamer na onderzoek.

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Jeugdhulp gemeente Hilversum niet op orde. "Het ontbreekt aan visie", zo oordeelt de lokale rekenkamer na onderzoek.


Door: https://m.gooieneemlander.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_1369007468.groot.jpg

De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat erop toe ziet dat het gemeentelijke beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend is. Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hilversum voert de hulp niet zelf uit zoals veel gemeenten dat wel doen, maar heeft het ondergebracht bij het Sociaal Plein.

De Rekenkamer heeft onderzocht of de jeugdhulp sinds die tijd beter en goedkoper is geworden, zoals toentertijd is afgesproken. Volgens het onderzoek van de rekenkamer is de waardering hoog maar een lokale visie en overzicht van het werkveld ontbreken. Het verlenen van zorg zelf gaat prima. De dienstverlening wordt door jeugd en hun ouders gemiddeld met een 8,8 beoordeeld. De rekenkamer adviseert daarom om met deze werkwijze door te gaan.

Verbeterpunten

Wel zegt de rekenkamer dat er een verbeterslag gemaakt kan worden door vraag en aanbod beter te koppelen. Ouders kunnen door de bomen het bos niet meer zien door het groot aantal aanbieders van jeugdhulp. Uit het onderzoek blijkt dat scholen, huisartsen, en hulpaanbieders geen goed overzicht te hebben van alle partijen die hulp leveren en bijdragen aan het leveren van hulp.  Hilversum wordt geadviseerd door de rekenkamer om een zogeheten 'zorgkaart te maken', waardoor er meer overzicht moet komen van wie welke hulp kan aanbieden.

Volgens de rekenkamer gaat het vooral aan de politieke kant van het verhaal nog niet goed. De financiering van jeugdhulp is complex en nog niet goed inzichtelijk voor raadsleden. Voor de raadsleden is het daarom lastig om een goed beeld te krijgen van de cijfers in de jeugdhulp. Dat zorgt er ook voor dat de gemeenteraad de financiën niet echt kan sturen. Hoewel de gemeente geen directe invloed heeft op het verwijsproces door de huisarts, moet de gemeente de jeugdhulp waarnaar is doorverwezen wel betalen. Financiële sturing door gemeente is hierdoor niet mogelijk. Een duidelijke lokale visie op wat wil bereiken met jeugdhulp ontbreekt volgens de rekenkamer. Het advies aan de gemeenteraad is om deze snel te ontwikkelen.

Gepubliceerd op: woensdag 28 augustus 2019
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50