platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • UWV benoemt Hans van der Vlist tot onafhankelijk voorzitter Audit Committee UWV

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


UWV benoemt Hans van der Vlist tot onafhankelijk voorzitter Audit Committee UWV


Door: https://executive-people.nl
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_1472978414.groot.jpg

Hans (J.) van der Vlist is door het UWV benoemd tot de nieuwe externe voorzitter van het Audit Committee (AC) bij UWV. Deze benoeming draagt bij aan de versterking van de positie van de AC. Het AC adviseert sinds 2015 de Raad van bestuur over de bedrijfsvoering, het auditbeleid en het risicomanagementbeleid van UWV.

Van der Vlist (1952) begon zijn carrière bij de Rijksoverheid in 1985. Hij vervulde diverse leidinggevende functies bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Vanaf 1997 was hij onder meer directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Justitie, lid van de Raad voor de rechtspraak, directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie en secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op dit moment is van der Vlist directeur/consultant bij ABDTOPConsult van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast heeft hij meerdere toezichthoudende functies vervuld.

Van der Vlist: ’Goede dienstverlening aan burgers die steun van de overheid nodig hebben, is voor mij een belangrijke drijfveer in mijn werk. En dat moet samengaan met doelmatig en rechtmatig omgaan met belastinggeld van alle burgers.’

AC taken verbreed

Minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) kondigde onlangs aan dat de taken van de AC worden verbreed. Het AC zal gevraagd en ongevraagd advies, inspiratie en tegenkracht geven aan de Raad van Bestuur UWV. Dit zal bij verschillende terreinen gebeuren zoals, ICT, risicomanagement en de wijze van samenwerking tussen het ministerie en UWV. Het AC kan waar nodig ook in contact treden met het departement.

In de brief meldde de minister ook de benoeming van een onafhankelijke, externe voorzitter. Van der Vlist is benoemd per 1 september. Deze benoeming is in samenspraak gegaan met de minister. Het AC bestaat nu uit vijf externe leden, inclusief de nieuwe voorzitter. De namen van de overige vier externe leden zullen later bekend worden gemaakt. Samen moeten zij gaan zorgen voor een kritische, brede en veelzijdige externe blik op de cruciale werkprocessen van UWV.

Gepubliceerd op: woensdag 11 september 2019
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In