platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Utrecht landelijke voorloper in gevoerde inclusiebeleid trecht landelijke voorloper in gevoerde inclusiebeleid

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Utrecht landelijke voorloper in gevoerde inclusiebeleid trecht landelijke voorloper in gevoerde inclusiebeleid


Door: https://utrecht.nieuws.nl/
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_1047609355 (1).groot.jpg

Op 14 juli 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het VN-verdrag is bedoelt om de rechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen. Sinds 2016 zijn gemeenten verplicht volgens de wet om aan te geven hoe zij in het sociaal domein uitvoerig geven aan het VN-verdrag Handicap. De Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) heeft in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens in kaart gebracht of de gemeentelijke beleidsplannen voldoen aan deze verplichting. Uit het onderzoek is gebleken dat de gemeente Utrecht is in vergelijking met andere gemeenten het meest ver gevorderd is in het ontwikkelen van inclusiebeleid. 

Onderzoek

40 rekenkamers en rekenkamercommissies namen deel aan het onderzoek. De NVRR en het College voor de Rechten van de Mens heeft op basis van een gemeenschappelijk analysekader is het inclusiebeleid 47 gemeenten beoordeeld. Dit beleid zorgt ervoor dat mensen met een beperking op basis van gelijkheid met anderen kunnen meedoen aan de samenleving. Deze beoordeling heeft echter alleen betrekking op het beleid in opzet en niet op de uitvoering de praktijk of de resultaten. 

Het NVRR heeft ook de beleidskader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet laten analyseren. Hieruit bleek dat er voornamelijk in het Wmo-beleid veel aandacht is voor mensen met een beperking. 

De gemeente Utrecht is in vergelijking met andere deelnemende gemeenten vergevorderd in het ontwikkelen van inclusiebeleid. Op 30 oktober 2019 publiceerde NVRR het rapport Beleidsscan VN-verdrag Handicap, hieruit bleek dat bijna driekwart van de gemeenten geen inclusiebeleid hebben. Utrecht heeft dat wel gedaan. In 2007 is Utrecht begonnen op basis van Agenda 22, een voorloper van het VN-verdrag Handicap. De maatregelen van Plan Agenda 22 voor de periode 2012-2018 zijn geëvalueerd en het college heeft voor het vierde kwartaal van 2019 een nieuw ‘Plan van Aanpak VN-verdrag Handicap’ 2 medegedeeld. 

Gemeente Utrecht voldoet aan vrijwel alle criteria van het Beleid volgens de NVRR, met uitzondering van enkele vormvoorschriften en twee inhoudelijke punten. Utrecht loopt landelijk gezien voorop in het gevoerde inclusiebeleid. 

Voor de positie van vrouwen met een beperking is geen specifieke maatregel opgenomen in het algemene inclusiebeleid. Het VN-verdrag schrijft dit wel voor, omdat vrouwen met een beperking al onderworpen zijn aan meerdere vormen van discriminatie, dit zorgt voor een groter risico voor vrouwen om het slachtoffer te worden van misbruik en geweld. 

Uit onderzoek van NVRR bleek dat in de beleidsdocumenten voor het jeugdbeleid en het participatiebeleid weinig tot geen aandacht is voor inclusie van mensen met een beperking. De wet schrijft voor dat in de beleidsdocumenten moet worden vermeld hoe het college uitvoering geeft aan het VN-verdrag Handicap. De rekenkamer is ervan op de hoogte dat er specifieke maatregelen zijn voor mensen met een UWV-uitwerking en mensen in het doelgroepenregister. De gemeente Utrecht heft geen specifieke ondersteuningsaanbod voor mensen met een beperking zonder UWV-uitkering die niet onder het doelgroepenregister vallen.

Gepubliceerd op: dinsdag 5 november 2019 om 15.35
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In