platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Recensie Publiek Management


Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van de Hoek, Jelmer Schalk, Joris van der Voet (redactie), Uitgeverij Coutinho, Bussum 2018, 288 blz., ISBN 9789046906095.

De meeste auteurs van dit boek zijn of waren verbonden aan de leerstoelgroep Publiek Management van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. De toenemende complexiteit en dynamiek op allerlei terreinen van publiek management vormde de aanleiding tot het boek. Eigen onderzoek vormde een belangrijke bron naast publicaties van anderen. Elk hoofdstuk bevat enkele kaders waarin begrippen worden toegelicht of een voorbeeld wordt gegeven en wordt afgesloten met een heldere conclusie. Aanvullend studiemateriaal – zoals opdrachten, antwoorden en een begrippentrainer – is te vinden op de website bij het boek. Diversiteit en inclusiviteit vormen een belangrijk aspect van publiek management. De manager wordt consequent als ‘zij’ in plaats van ‘hij’ aangeduid.

In deel 1 zet de redactie eerst het thema van het boek neer door de dilemma’s van de publieke managers in hun context op macro-, meso- en micro­niveau. Zo worden grofweg de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen vanaf de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden neergezet. Uiteindelijk gevolgd door de interorganisationele netwerken in hedendaags publiek management, organisatiestructuren, motivaties en integriteit. De auteurs sluiten aan op het artikel van Hood (1991), waarin deze de fundamenteel verschillende sets van waarden die ten grondslag liggen aan dilemma’s en vraagstukken behandelt waarmee publieke organisaties worden geconfronteerd bij het nastreven van oplossingen voor maatschappelijke problemen.

In deel 2 richten ze zich op het handelen van publieke managers ‘binnen de context’, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de externe en de interne component van publiek management. Bij de externe component gaat het om de beïnvloeding van de stakeholders. Bij de interne component is verandermanagement een cruciale opgave geworden. Communicatie is een wezenlijk instrument geworden in de complexe veelal gehorizontaliseerde en gedigitaliseerde omgeving met zijn grote dynamiek en (potentiële) crises, waarin publieke managers hun taak uit te oefenen hebben.

Het leiderschap van publieke managers is veranderd en vereist trans­formationeel en transactioneel leiderschap. Autonomie van medewerkers en goed teamwork stellen hun eigen eisen aan het publieke leiderschap. Passend HRM beleid met een goede balans tussen autonomie en beheersing, met goed oog voor diversiteit en etnische en culturele heterogeniteit vormt een essentiële succesvoorwaarde.

Gepubliceerd op: woensdag 20 november 2019
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In