platform voor public governance, audit & control
 • Home
 • >
 • Nieuws
 • >
 • Door Tweede Kamer aangenomen moties Belastingplan 2020

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Door Tweede Kamer aangenomen moties Belastingplan 2020


Door: https://www.rendement.nl/
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

images/shutterstock_593824361.groot.jpg

De Tweede Kamer heeft het Belastingplan 2020 goedgekeurd, gelijktijdig hebben de Kamerleden ook diverse moties aangenomen. Waaronder dat de Algemene Rekenkamer gaat onderzoek doen naar de vraag welk rendement in box 3 van de inkomstenbelasting in de jaren 2013 tot en met 2016 haalbaar was.

Ondanks dat de Tweede Kamer het Belastingplan 2020 heeft goedgekeurd, zijn er nog wel wijzigingen doorgevoerd. De Kamer heeft ook in een aantal moties verschillende verzoeken gedaan aan het kabinet:

 • Er moet een onderzoek komen naar de modernisering van de reiskostenvergoeding (tool).  
 • De Kamer moet op de hoogte blijven over de CO2-reductie, de kosten en de positieve of negatieve neveneffecten per fiscale maatregel van het Klimaatakkoord.
 • De invordering bij toeslagzaken direct stoppen, bij veronderstelling dat er onterecht of te hard gehandeld is. Bij zware dwangmaatregelen evenals huisuitzetting bij gevallen waar het redelijk is een betalingsregeling of uitstel hiervan regelen tot 31 december. Ook moet er een overzicht komen van alle feiten, wie wat heeft besloten, wanneer en op basis van welke informatie.\
 • Bij het maken van een nieuw belastingstelsel, moet er onderzoek gedaan worden naar diverse opties voor hogere belastingen op vermogens boven de € 1 miljoen. 
 • De effectiviteit van de CO2- reducerende stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s moet continue blijven gemonitord. 
 • Het kabinet moet de administratieve last door de documentatieverplichting onder ATAD2 voor MKB-ers blijven checken.
 • Om te blijven checken of het verlaagde Btw-tarief voor elektronische uitgaven genoeg ruimte geeft voor toegang onafhankelijke journalistieke platforms en tot innovatieve vormen van nieuwsvoorziening.
 • De Europese Commissie aansporen om te onderzoeken of een omzeiling van de meldingsplicht kan plaatsenvinden.
 • Ieder jaar bekijken of Nederland op koers ligt wat betreft de bronbelasting om niet meer voor te komen in de top 5 van droomstroomlanden.
 • De opbrengsten van de bronbelasting op royalty’s en rente en de financiële stromen die worden verlegd in de gaten te houden. Het kabinet moet uiterlijk 2023 de effecten van de introductie van conditionele bronbelasting hebben gemeten.
 • Het kabinet moet bij de Europese Commissie aansporen op een onderzoek naar of een omzeiling van de meldingsplicht kan plaatsvinden.
 • Onafhankelijk te laten toetsen of de omzetting van NEDC1 naar NEDC2 en de omzetting van NEDC2 naar WLTP (meetmethoden voor de BPM) budgettair neutraal zijn gegaan.
 • Zorgen dat de glastuinbouw een beroep kan doen op SDE+ voor verduurzaming van kassen, voor aanschaf van zonnepanelen en voor geothermie. Verder moeten de consequenties van het stijgende ODE-tarief worden gecontroleerd.
Gepubliceerd op: woensdag 20 november 2019 om 11.43
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 december 2019 om 16.50

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In