platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2016-1 februari

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-1 februari


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.27

cover TPC 2016-1.jpg

Jaargang 14 / aflevering 1 / februari 2016

Artikelen

Rekenkamers voor en door raadsleden?

Het voornemen van minister Plasterk van BZK wettelijk voor te schrijven dat gemeenten een onafhankelijke rekenkamer zonder raadsleden moeten hebben, leidde tot een stormpje in rekenkamerland.
In dit artikel belichten achtereenvolgens een tegenstander en een voorstander deze kwestie.
Harrie Verbon en Tineke van den Biggelaar

-------------------------------------------------

De toekomst van gemeentelijke auditcommissies

In vervolg op de vernieuwing van het BBV is recent gepleitvoor meer aandacht voor de kwaliteit van het opdrachtgeverschap inzake de accountantscontrole. Veel gemeenten hebben hiervoor een auditcommissie. Wat doen die commissies en wie zorgen voor de kwaliteit?
Huib Kruijt

--------------------------------------------------

Blik op de toekomst

Onderwijsinstellingen zijn sinds 2013 verplicht een continuïteitsparagraaf op te nemen in hun jaarverslag. Dit betekent dat een toekomstperspectief wordt toegelicht, aangevuld met verantwoording over het systeem voor risicobeheer en intern toezicht. Welke uitdagingen komen daarbij naar voren?
Marianne van der Veen

---------------------------------------------------

Informatievoorziening aan volksvertegenwoordiging moet beter

Hoe kan de volksvertegenwoordiging voorzien worden van de informatie waarmee de koers van het openbaar lichaam kan worden gemonitord? De auteurs geven in dit artikel enkele suggesties; voorstellen waarmee binnen de provincie Flevoland voorzichtig wordt geëxperimenteerd.
Remco Bosma en Arie Molenkamp

----------------------------------------------------

Budgetoverschrijdingen van grote lokale bouwprojecten

Grote bouwprojecten die duurder uitvallen dan begroot lijken eerder regel dan uitzondering. Om budgetoverschrijdingen te voorkomen wordt de nadruk gelegd op het verbeteren van de
verantwoordingsinformatie. Echter, het vergroten van de informatiestroom lost het probleem niet op.
Wieke Blijleven en Rianne Warsen

Columns

Paul Hofstra

Henk Klaassen

Publicaties

Harry ter Braak recenseert de boeken: Koppelzones, Auditing internal control en Systeemdenken voor managers.

Gepubliceerd op: zondag 28 februari 2016
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.27

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In