platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-3 juni


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.05

Jaargang 16 / aflevering 3 / juni 2018

Artikelen

De belofte van smart city

Oplossing voor 21e-eeuwse uitdagingen?

Lokale overheden staan voor grote uitdagingen als het gaat om de leefbaarheid van steden. De afgelopen jaren zagen zij mogelijkheden om de leefbaarheid van de stad te vergroten door een slimme stad te ontwikkelen. Steden gaan daarvoor samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven, burgers en de wetenschap. Samen werken zij aan innovatieve ideeën om de kwaliteit van leven in de stad een impuls te geven. In dit artikel bieden de auteurs inzicht in de rol van gemeenten en geven zij handvatten om invulling te geven aan een slimme stad.

Nina Jeukens, Peter Willem van Lindenberg, Wim Nieuwenhuis en Mark Telgenkamp

________________________________________________________________________

Gemeenteraden: versplinterd of verbreed?

De resultaten van de raadsverkiezingen van 21 maart jl. passen in een aantal langlopende trends. Het aantal partijen per gemeenteraad neemt steeds maar toe, en daarmee iets dat vaak wordt aangeduid als de versplintering in de lokale politiek. De verschuiving van landelijke naar lokale partijen zette zich door. Maar voor één trend gold dat niet: die van een dalende opkomst. In dit artikel probeert de auteur die verschillende trends met elkaar in verband te brengen en na te gaan wat de consequenties zijn.

Paul Bordewijk

________________________________________________________________________

Balanceren rond het evenwicht? (2)

De financiering van gemeenschappelijke regelingen

In het eerste artikel over de financiering van agentschappen en zelfstandige bestuursorganen was de centrale vraag of de rijksoverheid haar verzelfstandigde organisaties efficiënt financiert. Het antwoord op dit vraag was niet onverdeeld positief. In dit artikel ga ik dieper in op de bevindingen over de financiering van verbonden partijen op gemeentelijk niveau. Ook nu is de vraag of er sprake is van efficiënte financiering.

Johan de Kruif

_______________________________________________________________________

Control meets data science

Controllers gebruiken vaak data in de uitoefening van hun functie. De wereld van data is sterk in beweging, zowel door de toenemende technologische mogelijkheden als de wijze waarop deze toegepast kunnen worden bij data-analyse. Wat kan de meerwaarde zijn voor de public controller en hoe kan hij of zij data science benutten voor de eigen organisatie?

Ard Schilder, Martijn Minderhoud en Jaring Hiemstra

_______________________________________________________________________

Column

Mechanische doping in de wielersport. Wat kunnen toezichthouders en controleurs ervan leren?
Peter van der Knaap

________________________________________________________________________

Publicaties

Informatie-transformerend fenomeen

Harry ter Braak recenseert de boeken: Nepnieuws, de wereld van desinformatie – We zullen ervoor zorgen dat u geen VRIENDEN meer overhoudt! – De data economie.

Han van der Horst leert ons dat nepnieuws van alle tijden is. André Vermeulen beschrijft de geschiedenis rond Jos van Rey: van moraalridder tot veroordeelde. ‘Mooie boel...’, waarin informatie en desinformatie door elkaar lopen. Victor Mayer-Schonenberger en Thomas Ramge laten zien dat we midden in een revolutie zitten rond de betekenis van informatie. Gaat die het geld vervangen?

Gepubliceerd op: zaterdag 30 juni 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.05

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In