platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2019-2 april


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.39

images/cover tpc2.groot.jpg


Jaargang 17 / aflevering 2 / april 2019

Artikelen

Controle en verantwoording publieke waarde in netwerken

Overheden pakken maatschappelijke vraagstukken steeds meer aan in netwerken. Maatschappelijke organisaties, bewoners, burgers, coöperatieven, sociaal ondernemers nemen het initiatief om publieke waarde te realiseren. Ze plaatsen zich naast de overheid en gaan aan de slag in het publieke domein.

Martijn van der Steen

________________________________________________________________________

Terug naar de gemeente?

In diverse Europese landen, alsmede in de Verenigde Staten, is al geruime tijd aandacht voor de uitbesteding van gemeentelijke activiteiten. Hierbij wordt uitbesteding veelal als middel gezien om de efficiency van de uitvoering van deze activiteiten te verbeteren. In Nederland zijn veel gemeenten vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw overgegaan tot uitbesteding van activiteiten, veelal als onderdeel van een pakket maatregelen die waren gericht op hervorming van de publieke sector.

Raymond Gradus, Martijn Schoute en Tjerk Budding

________________________________________________________________________

Hoe de financiën in de jeugdhulp op orde te krijgen

Het is nu ruim vier jaar geleden dat de decentralisatie van de jeugdhulp is doorgevoerd, waarbij de uitvoering van de Jeugdwet in handen van gemeenten is gebracht. De achterliggende gedachte hierbij was: gemeenten staan dichter bij de burgers dan Rijk of provincies en zouden daarmee beter in staat zijn de best passende hulp te organiseren voor kwetsbare jeugdigen die dat nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Het is bijzonder dat na ruim vier jaar nog opvallend veel aanbieders en gemeenten worstelen om de financiën in de vingers te krijgen en de kosten in de hand te houden. Hoe komt dat toch?

Wouter Groot, Ed Jansen en Rock Klaar

______________________________________________________________________

Van waagschaal naar weegschaal

‘Ontwerp een afwegingskader voor risicomanagement!’ Met alle hedendaagse oproepen om organisaties bestuurbaar en risico’s beheersbaar te houden, zou die opdracht zomaar eens op jouw bureau kunnen belanden. ‘Houd rekening met meerdere doelstellingen, zorg dat de werkvloer het adopteert en maak het compliant met onze richtlijnen.’ En vergeet niet: ‘Ontwikkelbudget in geld en tijd is schaars.’ Wat is een slimme aanpak?

Arie de Wild

_____________________________________________________________________

Column

De paradox van de weringsheffing
Paul Bordewijk

______________________________________________________________________

Publicaties

Europa

Harry ter Braak recenseert de volgende boeken: De nieuwe politiek van Europa – De eurocrisis, het verhaal van binnenuit – Beïnvloeding in Nederland en Europa.

Drie boeiende perspectieven op Europa. Luuk van Middelaar beschrijft Europa van binnenuit en vertaalt zijn verworven inzichten in een beschrijving van succesvolle sturingsmechanismen in Europa. Jeroen Dijsselbloem neemt de lezer mee in zijn dagelijkse werkelijkheid van het afgelopen decennium op Europees topniveau. Rinus van Schendelen beschrijft wat ‘beïnvloeden’ is en daarbij neemt Europa een belangrijke plek in. Leuke kost voor iedereen die belangen heeft die boven Nederland uitstijgen.

Harry ter Braak

Gepubliceerd op: dinsdag 30 april 2019
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.39

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In