platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2018-4 augustus

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-4 augustus


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.35

cover TPC 2018-4.jpg

Jaargang 16 / aflevering 4 / augustus 2018

Artikelen

Effectieve regionale samenwerking

Structuur is niet de oplossing

Regionale samenwerking blijkt lastig en niet altijd effectief. Toch wordt op allerlei terreinen en in toenemende mate r­egionaal samengewerkt. Vaak gaat de aandacht daarbij uit naar vorm en structuur. Maar wat maakt dat regionale samen­werking wel of niet effectief is? Resultaten uit een aantal onderzoeken laten zien dat de onderlinge verhou­dingen veel meer aandacht verdienen. 

Marieke van Genugten

______________________________________________________________________

Toezicht houden is een vak

Interview met Henk Breukink, toezichthouder

Al jaren spreken we over de lessen die publieke en maatschappelijke organisaties kunnen leren van het bedrijfs­leven en vice versa. Maar is dat verschil eigenlijk wel zo groot en zijn er ook overeenkomsten? Wat kunnen zij van elkaar leren en wat zijn meer algemene lessen en actuele inzichten die iedereen ter harte kan nemen? TPC sprak met Henk Breukink, een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder in zowel het bedrijfsleven (onder meer ING) als in de (semi)publieke sector (Hogeschool InHolland) over besturen en toezicht in beide sectoren.

Ed Jansen en Wouter Groot

______________________________________________________________________

Provincies en verbonden partijen

Verbonden partijen spelen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden. Toch worden er problemen ervaren in de bestuurbaarheid van de verbonden partij. Zo laten de kosten en kwaliteit vaak te wensen over, is het lastig grip te houden en wordt een grote afstand tot de democratische instituties ervaren. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt in de manier waarop de sturing vanuit de eigenaren richting de verbonden partij wordt vormgegeven. Ook provincies kunnen hier aan kracht winnen.

Erik Koopman en Harry ter Braak

______________________________________________________________________

Van vele markten thuis 

Hoe houdt de public controller de organisatie op koers?

De public controller bouwt en onderhoudt informatie­systemen om bestuur en manager te informeren en adviseert hen over de realisatie van doelstellingen. Van oudsher doet de public controller dit vanuit een financieel perspectief. Al langer is een beweging gaande, waarbij de public controller breder kijkt dan dit perspectief. Hij1 kijkt ook naar de ‘business’. Op het jaarcongres van het EICPC bleek dat er nog een lange weg te gaan is.

Harrie de Blécourt en Ed Jansen

______________________________________________________________________

Invloed op kosten accountantscontrole

Financiële positie van partners bij gemeenten onderzocht

De uitvoering van het beleid van gemeenten gebeurt in de dagelijkse praktijk niet alleen door gemeenten zelf, maar vindt voor een belangrijk deel ook plaats door of in samenwerking met andere – zowel publieke als private – partijen. Dat ook de wetgever het belang hiervan ziet, blijkt mede uit het feit dat gemeenten al sinds geruime tijd verplicht zijn verantwoording over deze zogeheten verbonden partijen af te leggen in hun begroting en jaarverantwoording.

Thijs Schepman en Tjerk Budding

______________________________________________________________________

Column

Een nieuwe ronde bestuurlijke reorganisatie?
Paul Bordewijk

______________________________________________________________________

Publicaties

De toekomst is nu

Harry ter Braak recenseert de boeken: Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving – Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt, Kroniek van een verandering – Voorbij de eeuw van bureaucratie, van regel-organisatie naar casus-organisatie.

Jan Rotmans gaat in op de omwenteling van mensen, organisaties en samenleving en heeft  zijn focus vooral gericht op maatschappelijke technologische en economische ontwikkelingen. Albert Jan Kruiter, Femmianne Bredewold en Marcel Ham bespreken met de hulp van vele medeauteurs hoe de verzorgings­staat verbouwd wordt en hebben hun focus op het sociale domein. Jan Herman de Baas beschrijft wat er van overheidsorganisaties en professionals gevraagd wordt. Hij maakt net als in beide andere boeken de consequenties van alle veranderingen voor professionals, managers, bestuurders en hun organisaties concreet. Het gaat bij alle drie niet meer om straks, maar om nu.

Gepubliceerd op: vrijdag 31 augustus 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.35

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In