platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2018-1 februari

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-1 februari


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.17

cover TPC 2018-1.jpg

Jaargang 16 / nummer 1/ februari 2018

Artikelen

De centrale overheid langs de meetlat

Hoe goed doet de Nederlandse rijksoverheid het volgens de Open Budget Index?

De Open Budget Index is een meting die iedere twee jaar de begrotings- en verantwoordingsstructuren van centrale overheden wereldwijd beoordeelt. Tot nu toe maakte de Nederlandse rijksoverheid geen onderdeel uit van deze index. In dit artikel willen we kijken hoe de rijksoverheid zich internationaal verhoudt tot de andere deelnemende landen in deze index.

Bram Faber, Tjerk Budding

______________________________________________________________________

Netwerkuitdagingen voor de public auditor

Terugblik symposium 10 jaar stichting KADO

Elke overheidsorganisatie moet in deze tijden van samenwerking en participatie uit haar comfortzone komen om actief verbinding te leggen. Maar wat betekent deze veranderende positie voor de rol en werkwijze van de internal auditor? Op het symposium van de Stichting KADO bogen twaalf experts zich over deze nieuwe uitdagingen.*

René Pennings

_______________________________________________________________________

Administratieve lastendruk jeugdhulp onderschat

Transformatie leidt tot een nieuwe golfbeweging aan administratieve lasten

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij kunnen de zorg dichter bij de inwoners organiseren, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat was de boodschap van de centrale overheid aan het begin van de stelselwijziging. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Is het daadwerkelijk eenvoudiger en goedkoper geworden?*

Mike Tagage

______________________________________________________________________

Een aandeel in succes

Lessen uit de recente beëindiging van twee deelnemingen

Provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren hun aandelen in verschillende bedrijven verkocht. In sommige gevallen leverde dat eenmalig een klein fortuin op, in andere gevallen bleven de aandeelhouders achter met het katterige gevoel dat er misschien meer in had gezeten. Welke lessen zijn uit beide categorieën te trekken voor overheden die hun aandelen in een bedrijf willen verkopen?*

Jeroen Kerseboom  en Alina Mengde

______________________________________________________________________

Control en order

Meer dan de basis op orde 

Hoe kunnen we in control komen vanuit een situatie van disorder en wat is de toegevoegde waarde van de controller hierbij? En is het altijd mogelijk of zelfs wenselijk om volledig ‘in control’ te zijn? Deze vragen stonden centraal tijdens het lustrumcongres van de opleiding tot Certified Public Controller van de Vrije Universiteit Amsterdam op 16 november jl.*

Tjerk Budding en Clement van der Klooster

_____________________________________________________________________

Digitale rijksverantwoording

Van boekenkast tot dashboard

In onze hedendaagse informatiesamenleving is het vanzelfsprekend om online en op een toegankelijke manier actuele informatie te kunnen verkrijgen op een steeds hoger detailniveau. Dit staat haaks op de wijze waarop momenteel binnen het rijk de financiële informatievoorziening is georganiseerd. Om deze informatievoorziening te verbeteren is in 2016 het innovatieproject ‘Naar een digitale begroting’ gestart met als eerste resultaat de website www.rijksfinancien.nl.

Maarten de Jong en Ivan Maassen

______________________________________________________________________

Column

Machiavelli in de zorg
Peter van der Knaap

_______________________________________________________________________

Publicaties

Verschillende perspectieven op besturen

Harry ter Braak recenseert de boeken: Toekomst van de bestuurskunde – Synchrone besluitvorming - Niet de kiezer is gek.

‘De toekomst van de bestuurskunde’, een reflectie op de geschiedenis ervan door de bril van vele bestuurskundigen die Nederland rijk is. Philip Marcel Karré e.a. verzorgden een toegankelijk overzichtswerk. ‘Synchrone besluitvorming’ bij zeer complexe vraagstukken met vele direct betrokken belanghebbenden. Hoe doe je dat goed? Geanalyseerd in een mooi proefschrift door Jitske van Popering-Verkerk. De kiezer heeft vertrouwen in de democratie, maar niet in de politici. Tom van der Meer adviseert hen dringend hun cultuur te vernieuwen en er niet voor te kiezen daaraan te ontsnappen door de instituties te vernieuwen. 

Gepubliceerd op: woensdag 28 februari 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.17

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In