platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2018-5 oktober

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2018-5 oktober


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.35

cover TPC 2018-5.jpg

Jaargang 16 / aflevering 5 / oktober 2018

Artikelen

Bitcoin voor de overheid?

Hoe de blockchain de manier van werken kan veranderen

Voor zowel het bedrijfsleven, de overheid als burgers is het vastleggen van cruciale data en het uitwisselen van informatie met andere onderdelen binnen de organisatie of samenleving van groot belang. IT-systemen moeten ervoor zorgen dat de juiste data op de juiste plekken beschikbaar komen en deze dienen volledig betrouwbaar te zijn.

Jan van den Berge

______________________________________________________________________

De casus van de verschuivende komma

Toezichtcommissie binnen de gemeente creëert goede dynamiek

Na een ‘foutje’ in december 2013 rond de woonkostenbijdrage bij de dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam wordt een toezichtcommissie ingesteld. Een nadere analyse leidt tot uitbreiding van de taak van de toezichtcommissie. Vrijwel het gehele verandertraject van de dienst wordt het object van onderzoek. Wat waren de bevoegdheden van de commissie en wat was de impact?

Goos Minderman en Jan Geert Bakker

______________________________________________________________________

Beleidscontrol bij de ministeries

Organisatie en uitvoering van beleidscontrol in de praktijk

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ zijn 161 plannen opgenomen die per saldo in 2021 bijna 15 miljard euro kosten. Onder de noemer beleidscontrol proberen de controllers bij de ministeries meer grip te krijgen op de beleidscyclus en vooraf te adviseren over de kwaliteit van beleidsplannen.

Roderick Fitz Verploegh

_______________________________________________________________________

Blockchain: hoe te komen tot reële meerwaarde?

Blockchain lijkt het ‘Ei van Columbus’: de integriteit van gegevens binnen transactieprocessen is geborgd. Maar is dit realistisch? Wat brengt blockchaintechnologie nu echt? In dit artikel gaan de auteurs na wanneer ketens in een blockchain passen en wordt een aantal handvatten geboden om een ketenproces daadwerkelijk in de blockchain te zetten.

Mark Telgenkamp, Steven de Leijster en Jason Halbgewachs

______________________________________________________________________

De toepassing van EU-staatssteunregels door gemeenten

Een systematische verkenning

In de recent gepubliceerde ‘Programmastart van het interbestuurlijke programma’ van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen wordt gewezen op de rol van decentrale overheden bij de uitvoering en naleving van EU-beleid en -regelgeving (Overhedenoverleg, 2018): decentrale ­overheden hebben een grote verantwoordelijkheid voor de correcte toepassing en naleving van EU-regels. Een voorbeeld van EU-regelgeving die decentrale overheden moeten naleven is de EU-staatssteunregelgeving. Wanneer ­decentrale overheden steun aan ondernemingen verlenen zijn zij zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen en naleven van de EU-staatssteunregels.

Pieter Zwaan

_______________________________________________________________________

Column

Inspecticide
Peter van der Knaap

_______________________________________________________________________

Publicaties

Overheid en samenleving

Harry ter Braak recenseert de boeken: Nieuw Publiek Werken – Een verkenning van ambitie; Dienen en beïnvloeden – Verhalen over ambtelijk vakmanschap; Gewone deugden – Samenhang in een verdeelde wereld.

Willem van Spijker, Frank van Erkel en Pieter Tops tonen in Nieuw Publiek Werken een verkenning van Ambitie. Ze proberen belangrijke bewegingen in de samenleving een plek te geven in de eisen die aan de lokale overheid gesteld worden. Paul ’t Hart toont in gesprek met Wim Kuijken hoe in de afgelopen decennia de eisen die aan ambtenaren gesteld worden veranderd zijn. Arianne van Luipen, Josephine Ruitenberg en Pon Ruiter ten slotte vertalen Michael Ignatieff en bespreken daarbij op wereldschaal de ervaringen van gewone mensen in situaties waarin instituties niet meer werken. Gewone deugden – lokaal, contextueel, niet-ideologisch en antitheoretisch – blijken het morele besturingssysteem te zijn op alle niveaus.

Gepubliceerd op: woensdag 31 oktober 2018
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.35

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In