platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2019-5 oktober

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2019-5 oktober


Laatste bijgewerkt op: donderdag 27 februari 2020 om 15.57

cover TPC 2019-5.jpg

Jaargang 17 / aflevering 5 / oktober 2019

Artikelen

Op zoek naar een betere balans

Gemeentelijke accountantscontroles

Waarom houden gemeenten en accountants elkaar gevangen? Door verdere en betere samenwerking kunnen zij het beste uit beide werelden verenigen tot een unieke combinatie met vele winstpunten.

Frank van Kuijck 

______________________________________________________________________

Van controle naar controlstatement

Gemeenten moeten afhankelijkheid van accountantskantoren verkleinen

Minder accountants, de mogelijke OOB-status en verdere groei van het aantal regels beïnvloeden de gemeentelijke accountantscontrole. Tegelijkertijd wordt gemeenten gevraagd zelf verantwoording af te leggen over de recht­matigheid. Werken deze ontwikkelingen elkaar tegen of geven ze richting aan de toekomst?

Dirk de Groot

______________________________________________________________________

Leren van de Onderzoeksraad voor Veiligheid?

Interview met prof. dr. ir. Marjolein van Asselt

De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onder meer onderzoek naar ongevallen en gebeurtenissen waarin de veiligheid van burgers centraal staat (zie het kader). Hoewel deze onderzoeken plaatsvinden na de voltrekking van de gebeurtenis is het voor de publieke controller interessant om te weten welke lessen er op het gebied van risicobeheersingsmanagement te trekken zijn. In dit artikel wordt verslag gedaan van een gesprek met Marjolein van Asselt over veiligheidsrisico’s en wat de public controller kan leren van de ervaringen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Ed Jansen

______________________________________________________________________

Richt publieke accountantsdiensten op

De laatste jaren wordt de discussie over de accountant bij gemeenten steeds prominenter gevoerd. Van de commissie Depla tot aan de Commissie toekomst accountancysector, de vraagstelling luidt steeds: hoe kan het anders? Een antwoord ligt verscholen in de expliciete keuze tussen een private accountant of een accountant in publieke dienst, de ‘publieke accountant’.

David van Hooff

______________________________________________________________________

Opleidingsbudget gemeenten niet goed benut

Traningsprogramma’s passen niet bij de uitdagingen

De Nederlandse gemeenten kampen momenteel met diverse uitdagingen. De doorontwikkeling van de interne beheersing, versnelling in digitalisering en de bijbehorende veranderende opleidingsbehoeften van medewerkers zijn hier slechts voorbeelden van. Dat daar een andere benadering van trainingen bij komt kijken, is nog niet in alle organisaties doorgedrongen.

Stefan van Treuren

_______________________________________________________________________

Voor- en nadelen van interne en externe accountants

Elke medaille heeft een keerzijde

Als gemeenten maar moeilijk aan een accountant kunnen komen, kunnen gemeenten ook zelf een accountantsdienst oprichten, of dat samen met andere gemeenten doen, aldus de Minister van BZK in 2017. De voor- en nadelen in verband met de keuze zijn al op een rij gezet door de werkgroep Accountantscontrole van de commissie Depla. Deze voor- en nadelen worden in dit artikel nog eens nader beschouwd.

Dirk de Groot

______________________________________________________________________

Prestatie-afspraken volgens de nieuwe Woningwet

Volgens de nieuwe Woningwet moeten gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties elk jaar prestatieafspraken maken. Hoe werkt dit in de praktijk? Worden de gemaakte prestatieafspraken nagekomen en de gestelde volkshuisvestingsdoelen gerealiseerd? In dit artikel wordt, op basis van een beleidsevaluatie in acht Limburgse gemeenten, een bijdrage geleverd aan de beantwoording van deze vraag.

Marcel Claessen

______________________________________________________________________

Column

• Rechtmatigheid als standbeen
Peter van der Knaap

_______________________________________________________________________

Publicaties

Publiek management evalueren

Harry ter Braak recenseert de volgende boeken: Publiek management, De veranderende rol van de public controller en Paradoxaal leiderschap, soepel schakelen tussen tegenpolen.

Wim van Noort e.a. schreven een interessant boek over het Nederlandse publieke management, rond belangrijke thema’s waar de huidige publieke manager mee te maken krijgt. Tjerk Budding en Mattheus Wassenaar beschrijven de veranderende rol van de public controller. Diens adviesrol neemt in belangrijkheid toe. Ivo Brughmans beschrijft hoe je soepel kan en moet leren schakelen tussen tegenpolen en maakt daarbij geen onderscheid naar publieke of private sector. De tijden van of-of-denken lijken voorbij en die van en-en-denken gekomen.

Gepubliceerd op: donderdag 31 oktober 2019
Laatste bijgewerkt op: donderdag 27 februari 2020 om 15.57

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In