platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2017-4 augustus

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2017-4 augustus


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.31

cover TPC 2017-4.png

Jaargang 15 / aflevering 4 / augustus 2017

Artikelen

Gemeentefinanciën als struikelblok 

Financieel beleid als reden voor tussentijds terugtreden van wethouders Financiën

In 2016 traden 116 wethouders tussentijds af vanwege coalitiebreuken, bestuursstijl of integriteit. Daarbovenop traden 75 wethouders vrijwillig terug om andere redenen. Is dat politiek ‘gedoe’ of gaathet om de inhoud van de portefeuille? We keken voor een mogelijk antwoord op deze vraag naar vijf wethouders van Financiën die tussentijds aftraden en zagen dat de portefeuille inderdaad een rol speelt.

Ronald Vuijk

______________________________________________________________________

Cruciale informatie mist bij formatie

Coalitieonderhandelaars op verkeerde been gezet

Verantwoordingsdag 2017 bracht goed nieuws voor de coalitieonderhandelaars in het lopende proces van de kabinetsformatie. Nederland zag het eerste begrotings­overschot sinds de financiële crisis. Als er geld te verdelen is, is het makkelijker alle coalitiepartijen tevreden te stellen. Het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) over 2016 dat minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer stuurde, laat een overschot zien van € 3 miljard. Dit cijfer kan de onderhandelaars echter zomaar op het verkeerde been zetten.

Frans van Schaik

_____________________________________________________________________

Krimpen zonder gevolgen?

De effecten van een kleinere gemeentelijke organisatie voor burgers en ambtenaren

Het idee dat een overheidsorganisatie gemakkelijk met minder ambtenaren toe kan, leeft in politiek en maatschappij tamelijk breed. Maar heeft een overheid inderdaad zo veel overtollig vet dat de burger van het weg­snijden daarvan niets merkt? De Rekenkamer Rotterdam heeft onlangs een onderzoek gedaan waarin deze vraag centraal stond. Meer specifiek is de vraag gesteld of de gemeente Rotterdam er, ondanks de personele krimp in de voorgaande collegeperiode, in is geslaagd de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden.

Rolf Willemse en Laurens Wijmenga

 _____________________________________________________________________

Hoe effectief is de rekenkamer?

Inzicht verkrijgen in de doorwerking van rekenkamerproducten

Er zijn meerdere modellen voorhanden om doorwerking te meten, waaruit de rekenkamerkamer kan kiezen. Wij voegen er een model aan toe, dat een knip legt tussen het bereik van het rekenkamerproduct in het politiek-bestuurlijke samenspel en daarbuiten, en de effecten die het product teweeg heeft gebracht. Om vervolgens in te gaan op de relatie hiertussen, de gerealiseerde doorwerking en de verklarende factoren.

Margot Gerritsen en Etienne Lemmens

 ______________________________________________________________________

Beperk beheersing, bouw vertrouwen

Beheersing alias ‘control’, dat is waar het in de functie van de controller om draait. Elke organisatie krijgt het systeem van interne beheersing dat zij verdient. Zo niet, dan zorgt de controller daarvoor, om de organisatie te helpen haar doelen te realiseren. Maar in hoeverre ‘past’ het streven naar beheersing zelf in deze tijd, in de Nederlandse context, met name in de publieke sector? Is er een alternatief?

Wim Nusselder

 _____________________________________________________________________

Andere aanpak risicomanagement

 De nieuwe benadering van de gemeente Delft

In 2013 verkeert Delft in zwaar financieel weer. De crisis in combinatie met het uitvoeren van drie grote projecten slaat een gat in het huishoudboekje van de gemeente. Aanleiding voor een forse bezuinigingsoperatie en reorganisatie. Ook het risicomanagement vraagt een andere aanpak. Delft kiest voor strategisch risicomanagement. In dit artikel een uitleg wat strategisch risicomanagement is en welke lessen te leren zijn.

Pieter Veen, Theresia Commans en Reinoud Talsma 

 _____________________________________________________________________

Columns

_____________________________________________________________________

Publicaties

Professionaliteit

Harry ter Braak recenseert de boeken Listen to us, Aan de slag met Policy Governance en Muzische Professionalisering. De drie boeken die dit keer worden beschreven, leveren elk een perspectief op professionaliteit. Edward Figee heeft met zijn proefschrift een mooie bijdrage geleverd aan wat professioneel werken in de sfeer van public affairs vraagt. In het (vertaalde) boek van Caroline Oliver over Policy Governance worden belangrijke vereisten van professioneel toezicht houden uit de doeken gedaan. Bart van Rosmalen neemt de lezer mee in een reflectie op de publieke waarden in de professionele praktijk.

Gepubliceerd op: donderdag 31 augustus 2017
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.31

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In