platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2017-2 april


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.34

cover TPC 2017-2.jpg

Jaargang 15 / aflevering 2 / april 2017

Artikelen

Transitie in het sociaal domein (1)

Hoe de 3D-operatie leidt tot herijking van de verhoudingen tussen rijk, gemeenten en burger

Het decentralisatietraject, een omvangrijke stelselwijziging in het sociaal domein, paart ambitieuze inhoudelijke doelen aan een even ambitieuze bezuinigingsoperatie. Maar is die dubbele doelstelling op inhoud en budget reëel gebleken? Is er wel ruimte voor een vergaande inhoudelijke transformatie op de beoogde korte termijn? In het eerste deel van dit tweeluik wordt ingegaan op de spanningsvelden maatwerk-gelijke behandeling en centraal-decentraal, en op de overvloed aan gebleken knelpunten.

Trudy Blokdijk

_____________________________________________________________________

Gemeentelijke inkoop Wmo in beeld

Een terugblik en vooruitblik

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten de afgelopen twee jaar dialooggericht Wmo-ondersteuning inkochten. Hoewel de noodzaak tot vernieuwd opdrachtgeverschap breed wordt gevoeld, komen de gemeenten – de dialoog ten spijt – echter nog maar moeizaam los van de product-, bekostiging- en contractvormen van vóór de transitie. De gemeentelijke ambities op dit vlak voor 2017 liggen hoger, maar ontwikkelingen in het juridische inkoop- en uitvoeringskader stellen de gemeenten voor nieuwe uitdagingen.

Niels Uenk

____________________________________________________________________

Transitie in het sociaal domein (2)

Hoe de 3D-operatie leidt tot herijking van de verhoudingen tussen rijk, gemeenten en burger

Het decentralisatietraject, een omvangrijke stelselwijziging in het sociaal domein, paart ambitieuze inhoudelijke doelen aan een even ambitieuze bezuinigingsoperatie. Maar is die dubbele doelstelling op inhoud en budget reëel gebleken? Is er wel ruimte voor een vergaande inhoudelijke transformatie op de beoogde korte termijn? In het tweede deel van dit tweeluik wordt ingegaan op het aspect governance, monitoring en verantwoording, en op de langzaam ontluikende innovatiekansen.

Trudy Blokdijk

____________________________________________________________________

Decentralisatie van schoolgebouwen

De rol van de controller bij huisvestingsvraagstukken

In de zomer van 2016 is een enquêteonderzoek gehouden onder controllers en hoofden Financiën van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Een onderdeel van de enquête waren vragen over de inrichting van onderhoud en nieuwbouw van schoolgebouwen. Sinds de doordecentralisatie van het buitenonderhoud is dit een belangrijke taak voor deze controllers.. Ook de samenwerking met gemeenten die sinds 1997 verantwoordelijk zijn voor de nieuwbouw, krijgt toenemende aandacht.

Raymond Gradus en Tjerk Budding

____________________________________________________________________

Columns

Leren van eerdere decentralisaties
Raymond Gradus
Beter en goedkoper
Peter van der Knaap

___________________________________________________________________

Publicaties

Drie perspectieven op samenwerking

Harry ter Braak recenseert de boeken The economic effects of municipal amalgamation and intermunicipal cooperation, De euro – Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt en De strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden van ondernemingen – Een beschouwing vanuit multidimensionaal perspectief.

Bieuwe Geertsema bestudeerde voor zijn proefschrift de financiële consequenties van gemeentelijke fusies en kwam tot zeer interessante conclusies over wat dit type samenwerking oplevert. Joseph Stiglitz bespreekt de euro en zijn visie geeft veel te denken over de Europese samenwerking en hoe je die kunt verbeteren. Mark Hernman bespreekt de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leidinggevenden in ondernemingen en levert met dit proefschrift boeiende aanwijzingen om de samenwerking in organisaties beter te regelen.

Gepubliceerd op: zondag 30 april 2017
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.34

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In