platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2016-6 december

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-6 december


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.23

cover TPC 2016-6.jpg

Jaargang 14 / aflevering 6 / december 2016

Artikelen

Herken ik mijn werkveld straks 

Ontwikkelingen in het vak van de control- en auditprofessional

Van controllers wordt veel gevraagd, en in een veranderende omgeving is het niet eenvoudig om zowel koers te houden in de eigen professionaliteit alsook de professionaliteit te hebben om bakens te verleggen. Hoe gaan zij om met hun professionaliteit in tijden van veranderingen?
   
Hans Bossert, Jan Hopstaken en Goos Minderman

______________________________________________________________________

Governance laat te wensen over

Verbonden partijen en waterschappen

Verbonden partijen vervullen een almaar grotere rol in de taken van de diverse overheden, ook bij waterschappen. Maar waterschappen, en ook gemeenten en provincies, ervaren problemen in de bestuurbaarheid van verbonden partijen. Ook vanuit het perspectief van de verbonden partijen is dit het geval. In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag waar de oorzaken van deze problemen en ontevredenheid liggen en bieden een oplossingsrichting.

Harry ter Braak, Eric Koopman en Pauline van ’t Zelfde

_____________________________________________________________________

Onbegonnen werk?

Uitvoering taken jeugdzorg en omgevingsdiensten in de knel

Uitvoering is het meest doorslaggevende onderdeel van overheidsbeleid. Opvallend is dat de gevolgen van de grote decentralisaties voor de werkers in de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening of het omgevingstoezicht onderbelicht blijven. In deze bijdrage vraagt de auteur om aandacht voor de veranderde werkomstandigheden van de werkers in de recent aan samenwerkende gemeenten opgedragen taakvelden. Verkend wordt of de nieuwe werkomstandigheden wel zodanig zijn dat conforme beleidsuitvoering (nog) voor de hand ligt.

Michiel Herweijer

____________________________________________________________________

Het takenpakket van de public controller

Enkele uitkomsten van een enquêteonderzoek

De controller is geëvolueerd van een medewerker die verantwoordelijk is voor de financiële administratie, via de hoeder van het controlsysteem naar een medewerker die het management gevraagd en ongevraagd advies geeft. In dit artikel gaan de auteurs in op resultaten van een onderzoek naar de daadwerkelijke activiteiten van controllers.

Aagtje Dijkman, Tjerk Budding, Martijn Schoute en Elbert de With

_____________________________________________________________________

Sturen in een netwerk

Naar een andere rolinvulling van gemeenteraad en lokale rekenkamer

Sinds de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 weet ieder raadslid als een mantra op te dreunen dat hij een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak heeft te vervullen. Nieuwe politieke en maatschappelijke veranderingen vragen om herijking van de rolinvulling door raad én rekenkamer.

Rien Fraanje

___________________________________________________________________

De onbekende interne toezichthouder

Toezicht in de publieke sector

Interne toezichthouders in de semipublieke sector zijn al enige tijd bezig hun functioneren te versterken. Als er hiervoor al buiten de sector wordt gekeken, is het bedrijfsleven vaak de referentie. Een relatie met de publieke sector lijkt te ontbreken. Terwijl in het duale lokale bestuur gemeenteraadsleden al ruim tien jaren worstelen met de versterking van hun positie. Het kan nuttig zijn om eens met elkaar kennis te maken.

Huib Kruijt

_____________________________________________________________________

Columns

Paul Bordewijk

Peter van der Knaap

_____________________________________________________________________

Publicaties

Strategische perspectieven

Harry ter Braak recenseert de boeken: De koude kermis van KPN – Overmoed en onvermogen in de telecomjungle, Het financiële regime, Strategisch gedrag in netwerken.

Ernst ten Heuvelhof neemt ons mee in het 'strategisch gedrag in netwerken' en licht daarbij een tipje van de sluier op hoe je dat doet. Joseph Vogl schetst met 'het financiële regiem', een beeld van een ongrijpbare macht in de wereld. Een macht waarvan je moet weten hoe je je ertoe verhoudt. Patrick Bernhard en Jan Maarten Slagter brengen de lezer op de koude kermis van KPN, waar strategisch opereren lijkt te worden gekenmerkt door overmoed en onvermogen. Stuk voor stuk boeken die een strategisch en leerzaam perspectief bieden op een interessant(e) context en vraagstuk.
 

Gepubliceerd op: zaterdag 31 december 2016
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.23

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In