platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2016-5 oktober

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-5 oktober


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.24

cover TPC 2016-5.jpg

Jaargang 14 / aflevering 5 / oktober 2016

Artikelen

Control van door gemeenten uitbestede taken

Gemeenten in Nederland besteden van oudsher veel van de taken waarvoor ze verantwoordelijk zijn uit. In dit artikel wordt gekeken hoe in de praktijk de sturing en beheersing (de ‘control’) van de door gemeenten uitbestede activiteiten verloopt en welke factoren er een rol bij spelen. Daartoe wordt ingegaan op de duidelijkheid van gemeentelijke beleidsdoelen, de meetbaarheid van prestaties, het financieel toezicht vanuit de gemeente en de rol van vertrouwen.

Henk ter Bogt

_____________________________________________________________________

Democratische legitimiteit van netwerksturing

Er is een grote diversiteit in de keuze van een juridische basis voor samenwerkingsverbanden, zowel formeel als informeel. In dit artikel bespreken de auteurs de meer informele variant van netwerksamenwerking. Een punt dat recent de aandacht heeft gekregen is de democratische legitimiteit van (de informele) samenwerkingsverbanden: hoe kunnen volksvertegenwoordigers grip houden wanneer een maatschappelijk probleem in netwerksturing wordt opgepakt?

Karen IJssels en Suzan Mathijssen

______________________________________________________________________

Financiële verslaggeving door het rijk

Ondanks Brussel houdt ons ministerie van Financiën stevig vast aan het verplichtingen-kasstelsel als verslaggevingsmethode voor het rijk. Is de terughoudendheid van minister Dijsselbloem gerechtvaardigd? In dit artikel wordt de proef op de som genomen en worden de voor- en nadelen van een overgang naar het baten-lastenstelsel afgewogen.

William Slooff

_____________________________________________________________________

Overheid: grijp de kansen die open data bieden

Vaak worden drie doelen van open data onderscheiden: transparantie, economische meerwaarde en het verbeteren van publieke dienstverlening. Veelal staan de eerste twee doelen centraal. Het belang van het open maken van de eigen data voor het verbeteren van de publieke dienstverlening is echter minstens zo belangrijk.

Rudi Turksema en Pim Boers

_____________________________________________________________________

Vereenvoudiging van de sturing op agentschappen

In het voorjaar van 2015 is op het ministerie van Economische Zaken een project gestart om ideeën uit te werken om de sturing van agentschappen te vereenvoudigen. Met een SCRUM-aanpak, waarbij binnen een vastgestelde periode de uit te werken maatregelen toepasbaar moesten zijn in de sturing op een van de agentschappen: RVO.nl. Na evaluatie van de maatregelen bij RVO.nl kunnen de vereenvoudigingen ook voor andere agentschappen worden doorgevoerd.

Edwin van Dieën

_____________________________________________________________________

Rekenkamer 2025: open en smart?

Hoe functioneert de lokale rekenkamer in 2025? De rol van de overheid, als een van de netwerkactoren, verandert. Dit noopt rekenkamers zich te heroriënteren op de positie en taken. Begin juni ‘16 bezonnen de vier Brabantse Rekenkamers Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg met de Zuidelijke Rekenkamer zich op de toekomst van rekenkamers.

Gé Backus, Tineke van den Biggelaar, Walter Gouw en Saskia Lammers

____________________________________________________________________

Columns

Paul Hofstra

Henk Klaassen

___________________________________________________________________

Publicaties

Moraliteit

Harry ter Braak recenceert de boeken: Ambachtelijk vakmanschap en moreel gezag, Moreel erfgoed, koers houden in een tijd van ontwrichting.

Deze tijd lijkt om moraliteit te vragen. Gabriel van den Brink en Thijs Jansen pleiten in hun zoektocht naar het handwerk van de ambtenaar voor een ambtelijk statuut. Bas de Gaay Fortman schrijft dat ons moreel erfgoed een stevig baken in deze tijd van ontwrichting kan en moet zijn. Martien van Wierden neemt ons mee in de geschiedenis met zijn financiële canon van Nederland. Moraliteit blijkt een belangrijke factor. Drie mooie boeken met een heldere boodschap.

 

Gepubliceerd op: maandag 31 oktober 2016
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.24

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In