platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2016-4 augustus

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-4 augustus


Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 maart 2020 om 11.04

cover TPC 2016-4.jpg

Jaargang 14 / aflevering 4 / augustus 2016

Artikelen

Meer zuurstof in het systeem

Regelmatig wordt bij de rijksoverheid gepleit voor meer ruimte voor de professional. Hoe kan meer beleidsruimte voor het management binnen de financiële bedrijfsvoering van de rijksoverheid op een gestructureerde manier inhoud gegeven worden? Welke randvoorwaarden zijn hierbij van belang?

Robert Vos en Martin de Bree

_______________________________________________________________________

'Verantwoorden is een verhaal vertellen' - Interview met Arno Visser

Sinds 15 oktober 2015 is Arno Visser president van de Algemene Rekenkamer. Met zijn aantreden stelde de AR een nieuwe strategie op voor de periode 2016-2020. Deze strategie is verwoord in het rapport Inzicht in publiek geld en kwam 13 juli 2016 uit. Met dit rapport geeft de AR een voorzet voor een maatschappelijke discussie over de vraag: ‘Wat is er nodig zodat er zinnig, zuinig en zorgvuldig met publiek geld wordt omgegaan?’

Interview: Ed Jansen, Verslag: Tom Kooiman

 _______________________________________________________________________


Control in tijden van bezuinigingen

In dit artikel bespreekt de auteur het effect van de crisis op de aansturing van medewerkers in middelgrote gemeenten, en maakt daarbij gebruik van een onderscheid op basis van de functie van typen van management control: is die functie om medewerkers te beperken (controleren), of juist om medewerkers te faciliteren (ondersteunen)

Berend van der Kolk

________________________________________________________________________-

Hoe vitaal is uw netwerk?

Om maatschappelijke doelen te bereiken wordt door de provinciale overheid steeds meer samengewerkt in netwerken. Maar hoe houd je grip en ga je gericht te werk om beleidsdoelen te realiseren? Met de netwerkvitaliteitsmeter wordt geprobeerd om op enig moment inzicht te geven in de vitaliteit van een netwerk.

Sigrid Fiering, Aad Zoeteman en Linda van der Lans

____________________________________________________________________

Gemeentebegroting vaak een te pessimistisch beeld

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gemeentebegrotingen over het algemeen een veel pessimistischer beeld laten zien dan de bijbehorende jaarrekeningen: ‘gemeenten zijn rijker dan ze vooraf dachten’. De beoogde informatieve waarde van de gemeentelijke P&C-cyclus komt hiermee onder druk te staan.

Lars Bos, Kevin Eijkelkamp, Vincent van Bakel en René Werkhoven

_____________________________________________________________________
 
Duurzaam inkopen bij het rijk

Sinds 2010 heeft de rijksoverheid als doel duurzaam in te kopen om zo de markt voor duurzame goederen aan te jagen en bedrijven te vragen bij te dragen aan een beter milieu. Maar in het ene project wordt duurzamer ingekocht dan in het andere. Welke factoren en actoren zijn van invloed op de mate van duurzaam inkopen?

Jolien Grandia

______________________________________________________________________

Columns

Paul Bordewijk

Peter van der Knaap

______________________________________________________________________

Publicaties

Toezicht en rechtszekerheid

Harry ter Braak recenseert de boeken: Goed Toezicht, Semipublieke instellingen en Zorg voor Toezicht.

Drie boeiende boeken over toezicht en rechtszekerheid, die alle drie als naslagwerk in de boekenkast horen. Dick Ruimschotel maakt duidelijk wat professioneel toezicht van de toezichthouder vraagt. Niels Jak heeft de wereld van de semipublieke (hybride) organisaties nu eens niet vanuit een economisch, maar vanuit een juridische kader uit de doeken gedaan. Henk den Uijl en Ton van Zonderveld werken uit wat goed toezicht in de zorg betekent.

Gepubliceerd op: woensdag 31 augustus 2016
Laatste bijgewerkt op: donderdag 19 maart 2020 om 11.04

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In