platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2016-3 juni


Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.25

cover TPC 2016-3.jpg

Jaargang 14 / aflevering 3 / juni 2016

Artikelen

Stoppen als managementuitdaging

Hervormingen en bezuinigingen in de publieke sector hebben tot doel activiteiten over te dragen, af te bouwen of zelfs geheel te stoppen. Wat valt te leren van stoppen met activiteiten in een
drietal casussen: Dienst Justitiële Inrichtingen, een GGD-organisatie en zorgorganisatie Cordaan?

Pieter Veen, Mattheus Wassenaar en Käthe Laumans

_______________________________________________________________________

Verstandig fuseren

Sinds de jaren zestig heeft een groot aantal gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden. Maar wordt daar wel voldoende van geprofiteerd? Vaak is de schaal van de dienstverlening van gemeenten al te groot om nog te kunnen profiteren van schaalvoordelen.

Bart van Hulst en Jos Blank

_______________________________________________________________________

De vraag bepaalt het budget?

In dit artikel wordt aan de hand van een analyse van vraag en
aanbod van dienstverlening in de publieke sector gekeken op
welke manier de sturing van budgetten beter kan aansluiten bij
de karakteristieken van die dienstverlening.

Johan de Kruijf

_______________________________________________________________________

De lokale lastenmeter

De Rekenkamer Nijmegen ontwierp een webapplicatie die de gemeentelijke lasten voor inwoners en bedrijven in beeld brengt, de lokale lastenmeter. Welke mogelijkheden biedt deze lastenmeter om de verdelingseffecten van de lokale lasten in kaart te brengen, daarop te sturen en te controleren?

Marcel van Dam en Jelly Smink

_______________________________________________________________________

Sturen op de financiële houdbaarheid van gemeenten

De financiële posities op de lange termijn zijn in veel gemeenten kwetsbaar en de onzekerheden op het sociaal domein groot. Een instrument om hier inzicht in te krijgen en op te sturen is de financiële houdbaarheidstest van de VNG.

Ard Schilder en Peter Bouwmeester

_______________________________________________________________________

Onderzoek naar integriteit

Ligt er voor de rekenkamers een rol bij het uitvoeren van een integriteitsonderzoek en zo ja, op welke wijze dat zou kunnen? Over dit onderwerp organiseerde de Rekenkamer Rotterdam een seminar.

Esther Doodkorte en Yiman Fung

_______________________________________________________________________

Columns

Herrie Geuzendam

Claudia Heger-Goed

_______________________________________________________________________

Publicaties

De economie van de toekomst

Harry ter Braak recenseert de boeken: Groei & krimp, waar moeten we bouwen - en waar vooral niet?, Metamorfose - De nieuwe welvaart en The Network always wins - Hoe overleven in een onzeker tijdperk.

Wat kunnen we leren van de geschiedenis van het bouwen, wonen en de economie in de wereld en Nederland in het bijzonder? Wouter Vermeulen c.s. bieden een goed onderbouwd en soms verrassend inzicht. Wim de Ridder verdiepte zich in de metamorfose van de nieuwe welvaart. Hij neemt de lezer mee in hoe de wereld zich de komende jaren zal ontwikkelen op het vlak van verkeer en vervoer, gezondheidszorg en pensioenen – als we het goed doen. De Belg Peter Hinssen schreef een boeiend boek over de generatie N, waarin netwerken succesvoorwaarde nummer één is.

Gepubliceerd op: donderdag 30 juni 2016
Laatste bijgewerkt op: dinsdag 7 januari 2020 om 18.25

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In