platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2020 - 5 maart

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2020 - 5 maart


Door: TPC redactie
Laatste bijgewerkt op: vrijdag 28 augustus 2020 om 13.56

cover TPC 2020-1.jpg

Verschenen op 5 maart

Jaargang 18 / aflevering 1 / maart 2020

Een nieuwe lente, een nieuw begin

Redactioneel door Ed Jansen. Zo'n kleine 20 jaar geleden kon ik niet bevroeden dat in 2020 een nieuwe uitgave van TPC zou verschijnen waarin een redactioneel van mijn hand zou staan.

Knellend Gemeentefonds

Het gemeentefonds staat met de voorgenomen heroverweging van de verdeelsystematiek en de kortingen wegens onderuitputting bij het Rijk volop in de belangstelling. Dit artikel levert een bijdrage aan die discussie door ten eerste aandacht te vragen voor stuurbaarheid en regelmaat van baten en lasten en in de tweede plaats aandacht te vragen voor de verschillen binnen groepen gemeenten. Het artikel laat zien dat er binnen de groep grote gemeenten een patroon van financieel sterkere en kwetsbaardere gemeenten lijkt te zijn. Vanuit control-perspectief biedt het artikel handvatten om via scenario-analyse over de periode van de meerjarenbegroting heen te kijken.

Het beperkte gebruik van beleidsdoorlichtingen

De potentie van beleidsdoorlichtingen om beleid te verbeteren wordt in de praktijk nauwelijks gerealiseerd. Er worden weinig Kamervragen over gesteld en ministeries gebruiken beleidsdoorlichtingen maar mondjesmaat bij het formuleren van nieuw beleid.

Keuzes en gedragsbeïnvloeding door public controllers

Basis voor dit artikel zijn lezingen gehouden op het jaarcongres Public Controlling, georganiseerd door het Europees Instituut voor Certified Public Controllers (EICPC). De auteurs hebben de twee hoofdthema’s van het congres, te weten het maken van keuzes en gedragsbeïnvloeding, nader uitgewerkt, zonder hierbij volledig te willen zijn.

Publieke waarde in de knel

Een zekere bestuurlijke overmoed en dominantie van systeemdenken. Dat komt naar voren uit tientallen onderzoeken die de Rekenkamer Rotterdam heeft uitgevoerd naar beleid en bestuur van de gemeente Rotterdam. 

Provincies als investeerders

De Zuidelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in Limburg en Noord-Brabant en een handreiking opgesteld die Statenleden handvatten biedt voor de kaderstelling en verantwoording op dit onderwerp.

Focus, warorde en opgavegericht evalueren

Drie boeken die beogen ons werken te vergemakkelijken. Martijn van der Steen en zijn collega’s leggen de lezers uit waarom en hoe we meer opgavegericht moeten evalueren. Mark Tigchelaar brengt de lezer bij dat focus ons kan helpen efficiënter en prettiger te werken. Peter Ros leert ons dat een beetje chaos (warorde) goed is om creatief te zijn en om ons en organisaties te ontwikkelen en/of te verbeteren.

Gepubliceerd op: woensdag 1 april 2020
Laatste bijgewerkt op: vrijdag 28 augustus 2020 om 13.56

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In