platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Control bij woningcorporaties: EICPC participeert in onderzoek

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Control bij woningcorporaties: EICPC participeert in onderzoek


Door: EICPC-bestuur
Laatste bijgewerkt op: maandag 4 mei 2020 om 07.51

20-2-2020

EICPC participeert in onderzoek naar invulling onafhankelijke controlfunctie bij Woningcorporaties

Door EICPC-bestuur

De Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Zijlstra Center en Hofmeier Interim & Consulting zijn een onderzoek gestart naar de invulling van de onafhankelijke controlfunctie bij woningcorporaties. Nationaal Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek) heeft voor dit onderzoek subsidie toegekend. Het (bestuur van) EICPC is op basis van haar expertise op het gebied van public control gevraagd te participeren in dit onderzoek door deel te nemen in de zogenaamde expertgroep. De onderzoekers gebruiken de expertgroep gedurende het onderzoek onder meer voor feedback, om dilemma’s in het onderzoek te delen, tussentijdse resultaten te bespreken, vraagstellingen in vragenlijsten scherper te krijgen, en voor advies over de voortgang van en de focus in het onderzoek. Aan het onderzoek werken naast het kenniscentrum (HvA & het Zijlstra Center) ook woningcorporaties en controllers die werkzaam zijn bij een woningcorporatie mee. Naar verwachting worden de onderzoeksresultaten in maart 2022 gepresenteerd.

Een van de redenen om als EICPC te participeren in het onderzoek is de relevantie van het onderzoek voor de rol en positie van de (public) controller. Zeker daar waar de controlfunctie in voor een sector relevante wetgeving is/wordt verankerd. In de publieke sector worden ontwikkelingen in de ene sector vaak “gekopieerd” in andere sectoren. Dus wat in de corporatiewereld nu een feit is (wettelijke verankering van de controlfunctie) kan over enige jaren zo maar ook een feit zijn in bijvoorbeeld de onderwijssector. Dan is het goed om te kunnen profiteren van de kennis en ervaring die al is opgedaan. In de EICPC-nieuwsbrief zullen we vanuit onze rol in de expertgroep periodiek informeren over het onderzoek. We verkennen met de onderzoekers de mogelijkheden om een of meer netwerkbijeenkomsten over het onderzoeksthema te organiseren.
Een andere reden voor het bestuur van EICPC om te participeren in het onderzoek is het aanknopen van relaties met opleidingsinstituten met focus op de controlfunctie. Het lectoraat Corporate Governance & Leadership van de Hogeschool van Amsterdam is zo’n opleidingsinstituut.

Inhoud van het onderzoek

De Woningwet (2015) stelt woningcorporaties met een minimum van 2.500 verhuureenheden verplicht een onafhankelijke controlfunctie in te voeren. Echter, hoe de invulling van deze functie er precies uit zou moeten zien is onduidelijk. De wet en onderliggende regelingen geven wel enige duiding, maar weinig kader. De meeste corporaties geven dan ook een geheel eigen invulling aan de wettelijke verplichting.

De onafhankelijke controlfunctie

Controllers die deze functie vervullen worstelen in de praktijk met de vraag: Hoe geef ik invulling aan mijn functie als controller binnen de veelheid van eisen en voorwaarden die worden gesteld? Aan de ene kant vraagt wet- en regelgeving én de organisatie onafhankelijkheid, maar aan de andere kant wordt de controller ook gevraagd om mee te denken met de organisatie en vraagt men empathie.

'Er is duidelijk behoefte aan meer inzicht in het spanningsveld waarin de onafhankelijke controller zich begeeft en welke context het vereist om optimaal te kunnen functioneren in deze rol', aldus de leider van het onderzoek dr. G. de Jong (HvA).
Verder geeft ook de AW(Autoriteit Woningcorporaties) aan, de komende tijd aandacht te besteden aan de onafhankelijke controlfunctie in de governancebeoordeling.

Wat levert het onderzoek op?

De verwachting is dat het onderzoek onder meer inzicht geeft in de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van de onafhankelijke controlfuntie . Daarnaast geeft het duidelijkheid over de organisatorische plaats van de onafhankelijke controlfunctie en welke taken en activiteiten wel en niet tot het takenpakket (kunnen) behoren.

Verder geeft het inzicht in wat beleid en governance voor invloed hebben op de effectiviteit van de onafhankelijke controlfunctie los van de eigen kennis en kunde van de controller. Tot slot geeft het onderzoek meer inzicht in het spanningsveld waarin de controller zich begeeft, met als doel om verbeteringen aan te brengen binnen corporaties, zodat de invulling van de onafhankelijke controlfunctie tot zijn recht komt.
 

Gepubliceerd op: woensdag 19 februari 2020
Laatste bijgewerkt op: maandag 4 mei 2020 om 07.51

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In