platform voor public governance, audit & control
  • Home
  • >
  • Nieuws
  • >
  • Inhoudsopgave TPC 2020 - augustus/september

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Nieuws


Inhoudsopgave TPC 2020 - augustus/september


Door: TPC-redactie
Laatste bijgewerkt op: vrijdag 29 mei 2020 om 10.00

Te verschijnen in augustus/september 2020

Jaargang 18 / aflevering 2 

Controle-obesitas bij de totstandkoming van de jaarrekening?

Door Dauphine Noordanus. Ik hoor u denken: de totale jaarrekeningcontrolekosten over de periode 2008 tot en met 2010 zijn maar 0,1% van de omzet over alle ziekenhuizen gemeten. Dit zet geen zoden aan de dijk. Maar er zijn legio van dit soort kostenposten in een ziekenhuis die de moeite waard zijn om te analyseren. Iedere besparing die hiermee gerealiseerd kan worden, voorkomt de besparing op de handen aan het bed! In hoeverre dient de jaarverslaggeving van ziekenhuizen, de complexiteit en de omvang van de jaarrekeningen, het maatschappelijk belang? Zorg is per definitie maatschappelijk geld. Dit kwantitatief en kwalitatief onderzoek laat zien hoe de jaarrekeningcontrolekosten van alle nederlandse ziekenhuizen zich hebben ontwikkeld over de jaren 2008 tot en met 2017.

Varen op zicht ...

Door Peter Verheij. Premier Rutte gebruikte recent de uitdrukking: ‘We varen op zicht’. En het zicht is buitengewoon beperkt, weten we inmiddels allemaal wel, rondom het coronavirus.

Toezicht in de Jeugdzorg. De noodzaak om in samenwerking te komen naar the next level

Door Frank van Kuijck, Melle Wijma en drs. Ronald de Bruijn. Binnen het sociaal domein is de decentralisatie naar gemeenten ingezet vanaf 2015. Dat geldt ook voor de Jeugdzorg. De voorbije jaren bestaan er veel klachten over regeldruk, administratieve lasten en oplopende tekorten bij gemeenten. En dan zijn er ook nog de nodige schandalen bij diverse zorgaanbieders. Het lijkt er dus op dat de sector nog niet in control is. Kortom veel ontevredenheid in de keten van Jeugdzorg waarbij vaak naar elkaar wordt gewezen. Daarbij bestaan veel vraagpunten over de verantwoordingsdruk en toezicht. Het wordt tijd voor een ander geluid en een andere oplossing.

Blog 8 - Samen in control

Door Geert Haisma. Waar het bedrijfsleven de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet om als bedrijven meer In Control te zijn, heeft de publieke sector daarvoor nog een duwtje in de rug nodig. Regelgeving zit er de komende jaren aan te komen, maar organisaties in het publieke domein die verantwoordelijkheid nemen zetten nu al de eerste stappen. Zo mocht ik de afgelopen week weer een sessie begeleiden met een twintigtal gemeenten, waaronder Gouda, Apeldoorn, Utrecht, Bronckhorst, Venlo, Tiel, Twenterand, etc. op weg naar In Control.

Verplichte indicatoren bij gemeenten

Door Wim Zaal. Op 5 maart verscheen in B&G een interessant artikel van Budding, De Boer en Ormel over het gebruik van de verplichte indicatoren bij gemeenten in begrotingen en jaarrekeningen. Zij hebben het gebruik in de praktijk onderzocht en geven enkele verbeteradviezen. Ik mis echter een belangrijk advies: ga die indicatoren alleen gebruiken waarvoor ze geschikt zijn (vergelijken) en niet misbruiken voor sturing, dat moet namelijk altijd op basis van je eigen beleid gebeuren.

Management control in het jeugddomein

Door dr. M.S. de Vries. De werking van het management control systeem dat gemeenten inzetten met als doel het gedrag van jeugdhulpaanbieders te beïnvloeden draagt niet bij aan de beoogde transformatie van de jeugdhulp. Er bestaat onduidelijkheid over de gewenste resultaten, een wederzijds gevoel van vertrouwen ontbreekt en de administratieve lastendruk bij gemeenten en jeugdhulpaanbieders is hoog. Er lijkt op dit moment sprake te zijn van een illusie van beheersing bij gemeenten, terwijl de aard van de relatie tussen gemeenten en semipublieke aanbieders maakt dat een op vertrouwen gebaseerd management control systeem beter zou passen. Daarvoor zou op alle niveaus het goede gesprek gevoerd moeten worden over onder andere het gezamenlijk doel. Ook de inrichting van het management control systeem is een uitdaging die gemeenten en aanbieders met elkaar moeten aangaan. De (business)controller sociaal domein heeft hier een belangrijke rol te vervullen.

Trauma, Toekomst en Ondernemen met impact

Door Harry ter Braak. Philippe Bailleul beschrijft met ‘Trauma in organisaties’, hoe je ze kan herkennen en helen, maar biedt daarmee ook een boeiende kijk op ogenschijnlijk onoplosbare problemen in een organisatie. Patrick van der Duin levert met ‘Toekomstonderzoek voor organisaties’ een boek dat de lezer snel zicht biedt op welke methodologie je als organisatie je toekomst kan verkennen. Arko van Brakel inspireert de lezer in ‘Ondernemen met Impact’ op een heel andere manier voor zijn eigen toekomst en die van zijn organisatie.

Gepubliceerd op: vrijdag 27 maart 2020
Laatste bijgewerkt op: vrijdag 29 mei 2020 om 10.00

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In