slogan: PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

De controller van... Henk Brouwer

De controller van... Henk Brouwer

27 maart 2013 om 13:29 door Rick Anderson 0 reacties

Henk Brouwer, lid van de directie van De Nederlandsche Bank, vindt dat een controller zijn of haar rug recht moet houden. Want “functionarissen die zich in brede zin met de strategie van

Henk Brouwer, lid van de directie van De Nederlandsche Bank, vindt dat een controller zijn of haar rug recht moet houden. Want “functionarissen die zich in brede zin met de strategie van een organisatie bezig houden, moeten vooral niet achter de laatste goeroe aanlopen of opgewonden raken van de zoveelste hype, maar een echte eigen visie hebben op wat zich maatschappelijk afspeelt.”

Henk Brouwer.JPG
Henk Brouwer

Wat is de missie en wat zijn de taken van DNB?
“Onze missie heeft alles te maken met een stabiel en integer financieel stelsel. Daarvoor maakt De Nederlandsche Bank zich sterk omdat we weten dat financiële stabiliteit een voorwaarde is voor een gezonde economie en dus welvaart in ons land. Concreet betekent dit dat we ons samen met andere Europese centrale banken inzetten voor een stabiele koopkracht van de euro, dat we streven naar een soepele, betrouwbare en efficiënte afwikkeling van het betalingsverkeer, dat we erop toezien dat financiële instellingen voldoende vermogen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen en een solide bedrijfsvoering hebben. Bovendien dragen we door economisch advies bij aan goede nationale en internationale besluitvorming. Voor het uitvoeren van al deze taken is toonaangevende kennis en statistiekverzameling van groot belang.”

Wat houdt uw werk als lid van de directie van De Nederlandse Bank in het kort in?
“De Nederlandsche Bank heeft een collegiaal bestuur. Dat betekent dat de directie als geheel verantwoordelijk draagt voor het reilen en zeilen van de organisatie. Een bijzondere positie wordt ingenomen door de president (Nout Wellink) die ook lid is van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank, die tweewekelijks in Frankfurt vergadert en onder meer beslist over de hoogte van de rente (het monetaire beleid). Deze taak wordt in volledige onafhankelijkheid uitgevoerd. De directie van DNB bestaat uit de president en vier directeuren. Elk directielid stuurt de dagelijkse gang van zaken van een deel van de organisatie aan. In mijn portefeuille zitten de divisie Economisch beleid en onderzoek – waar onder andere de standpunten aangaande het monetaire beleid worden voorbereid en wetenschappelijk onderzoek wordt verricht –, de divisie Financiële stabiliteit, de divisie Financiële markten waar onder andere de deviezen worden belegd, en de divisie Statistiek en informatie.”

Wat is uw mening over de functie van controller in het publieke domein?
“Een controller in het publieke domein vervult geen andere rol dan die in de marktsector. Wel is het natuurlijk zo dat de maatschappelijke taken in het publieke domein voor een extra uitdaging zorgen. Voor een controller betekent het dat hij zich niet kan beperken tot financiële overwegingen alleen, hij moet ook de (meestal niet-financiële) doelstellingen van de organisatie meenemen in zijn processen en analyses.”

Waaraan moet volgens u een goede controller voldoen?
“Als ik de krant opensla zie ik in advertenties voor controller naast vereisten als communicatief sterk en analytisch ook de kwaliteit pro-actief opduiken. Daar ben ik het mee eens. Evenzeer van belang vind ik dat een controller zijn of haar rug recht houdt, sterk in de schoenen staat. Zacht op de relatie, hard op de inhoud. Functionarissen, die zich in brede zin met de strategie van een organisatie bezig houden, moeten vooral niet achter de laatste goeroe aanlopen of opgewonden raken van de zoveelste hype, maar een echte eigen visie hebben op wat zich maatschappelijk afspeelt, hoe dat de organisatie raakt en hoe de organisatie daar beter van kan worden. Niet denken in problemen maar in oplossingen.”

Geïnterviewde
Henk Brouwer is lid van de directie van De Nederlandse Bank.

Rick Anderson is verbonden aan de Bestuursacademie Nederland.

Sluiten