slogan: PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

Over TPC

TPC, het tijdschrift en platform voor public governance, audit en control, is het orgaan en het platform van EICPC, de beroepsorganisatie voor Certified Public Controllers. EICPC en TPC hebben als missie om vorm en inhoud te geven aan Public Controlling, ook buiten de eigen beroepsgroep.

TPC brengt artikelen, verhalen, opinies en nieuws over bedrijfsvoering binnen de publieke en not-for-profitsector tot en met artikelen, verhalen, opinies en nieuws over het creëren van publieke waarde en het in de samenleving als geheel werken aan de publieke zaak.

Toegang tot TPC vereist lidmaatschap van EICPC.

Redactiesamenstelling: zie hier

Contactgegevens: zie hier

Sluiten