platform voor public governance, audit & control

Onderdeel van: EICPC

eicpc logo

Opinie

Bestuurscultuur

Door: Paul Hofstra
Bestuurscultuur Door Paul Hofstra Al enige tijd wordt er in Den Haag druk gedelibereerd over een noodzakelijke verandering van de zogenoemde...
meer »

Varen op zicht ...

Door: Peter Verheij
04-05-2020 Varen op zicht … Door Peter Verheij* Premier Rutte gebruikte recent de uitdrukking: ‘We varen op zicht’. En het zicht...
meer »

Blog 8 – Samen in Control

Door: Geert Haisma
27-03-2020 Blog 8 - Samen in Control Waar het bedrijfsleven de afgelopen jaren flinke stappen heeft gezet om als bedrijven meer In Control te zijn,...
meer »

TPC - Afscheid van een hechte relatie

Door: Mr. Trudy M.M. Blokdijk is toezichthouder, geeft gastcolleges op het terrein van toezicht en is professioneel coach van bestuurders, toezichthouders en managers.
27 december 2019 Eind 2005 kwam ik bij TPC terecht, veertien jaar later neem ik afscheid als hoofdredacteur. EICPC vroeg me in persoonlijke, verhalende...
meer »

Naar een EICPC 2.0!

Door: Mark Somers, voorzitter EICPC
December 2019 (jaargang 17, nummer 6) Beyond finance and control Elke keer als ik in Schotland ben en ik rijd in mijn Landrover Defender 110 met...
meer »

Vereenvoudiging van de sturing op agentschappen

Verslag van een project bij het ministerie van Economische ZakenIn het voorjaar van 2015 is op het ministerie van Economische Zaken een project gestart om...
meer »

Financiële verslaggeving door het rijk

Ondanks Brussel houdt ons ministerie van Financiën stevig vast aan het verplichtingen-kasstelsel als verslaggevingsmethode voor het rijk. Is de...
meer »

Overheid: grijp de kansen die open data bieden

Vaak worden drie doelen van open data onderscheiden: transparantie, economische meerwaarde en het verbeteren van publieke dienstverlening. Veelal staan de...
meer »

Democratische legitimiteit van netwerksturing

Er is een grote diversiteit in de keuze van een juridische basis voor samenwerkingsverbanden, zowel formeel als informeel. In dit artikel bespreken de...
meer »

Gelderse Statenleden compenseren kosten uit fractiebudget

Verschillende fracties in de Gelderse Staten geven Statenleden extra vergoedingen uit het fractiebudget, terwijl dat alleen bedoeld is voor ondersteuning....
meer »

Overzicht


Inhoudsopgave TPC 2020 - december 2020

Inhoudsopgave TPC 2020 - december 2020
Verschenen 31 december 2020 Jaargang 18 / aflevering 3 / december 2020 Vertrouwen in tijden van corona Door mr. R. Vos. Juist in tijden van grote onzekerheid is het van belang om vanuit vertrouwen met elkaar samen te werken. Voor een controller is het dan ook gewenst dat zij/hij zicht heeft op het vervuld zijn van de condities...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2020 - augustus/september

Verschenen september 2020 Jaargang 18 / aflevering 2 / september 2020   Een oproep aan alle public controllers Door Ed...
meer »

Een oproep aan alle public controllers

28/08/2020   door Ed Jansen Sinds het eerste nummer van dit jaar is de wereld enigszins veranderd en dit is echt een understatement. Het...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2020 - 5 maart

Verschenen op 5 maart Jaargang 18 / aflevering 1 / maart 2020 Een nieuwe lente, een nieuw begin Redactioneel door Ed Jansen. Zo'n kleine 20...
meer »

Een nieuwe lente, een nieuw begin

3/3/2020 Door Ed Jansen Zo’n kleine 20 jaar geleden kon ik niet bevroeden dat in 2020 een nieuwe uitgave van TPC zou verschijnen waarin een...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-6 december

Jaargang 17 / aflevering 6 / december 2019 Artikelen Rechtmatigheid: regels en bedoelingen Rechtmatigheid speelt een centrale rol in ons...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-5 oktober

Jaargang 17 / aflevering 5 / oktober 2019 Artikelen Op zoek naar een betere balans Gemeentelijke accountantscontroles Waarom houden gemeenten en...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-4 augustus

Jaargang 17 / aflevering 4 / augustus 2019 Artikelen Irritaties tussen gemeenten en overheidsaccountants Interne beheersing als sleutel voor het...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-3 juni

Jaargang 17 / aflevering 3 / juni 2019 Energie in transitie Hoe kan een provincie sturen en controleren op een dynamisch beleidsveld met een opgave...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-2 april

Jaargang 17 / aflevering 2 / april 2019 Artikelen Controle en verantwoording publieke waarde in netwerken Overheden pakken maatschappelijke...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2019-1 februari

Jaargang 17 / aflevering 1 / februari 2019 Artikelen Positionering intern toezicht semipublieke organisaties Misstanden in publieke en semipublieke...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-6 december

Jaargang 16 / aflevering 6 / december 2018 Artikelen Accountability en de AVG In dit artikel wordt ingegaan op accountability in de AVG....
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-5 oktober

Jaargang 16 / aflevering 5 / oktober 2018 Artikelen Bitcoin voor de overheid? Hoe de blockchain de manier van werken kan veranderen Voor zowel...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-4 augustus

Jaargang 16 / aflevering 4 / augustus 2018 Artikelen Effectieve regionale samenwerking Structuur is niet de oplossing Regionale samenwerking...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-3 juni

Jaargang 16 / aflevering 3 / juni 2018 Artikelen De belofte van smart city Oplossing voor 21e-eeuwse uitdagingen? Lokale overheden staan voor...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-2 april

Jaargang 16 / nummer 2 / april 2018 Artikelen  ‘In control’ bij staatssteun? Over de staatssteuncontrole bij gemeenten De...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2018-1 februari

Jaargang 16 / nummer 1/ februari 2018 Artikelen De centrale overheid langs de meetlat Hoe goed doet de Nederlandse rijksoverheid het volgens de...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-6 december

Jaargang 15 / aflevering 6 / december 2017 Artikelen Budgettering binnen de publieke en non-profitsector Grote verschillen in ontwerp en...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-5 oktober

Jaargang 15 / aflevering 5 / oktober 2017 Artikelen De gevolgen van de Brexit De ochtend van donderdag 24 juni 2016 zullen veel mensen zich nog...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-4 augustus

Jaargang 15 / aflevering 4 / augustus 2017 Artikelen Gemeentefinanciën als struikelblok  Financieel beleid als reden voor tussentijds...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-3 juni

Jaargang 15 / aflevering 3 / juni 2017 Artikelen Innovaties heb je overal In ’t Oude Stadhuys van Gouda zijn op 6 april jl. ongeveer tachtig...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-2 april

Jaargang 15 / aflevering 2 / april 2017 Artikelen Transitie in het sociaal domein (1) Hoe de 3D-operatie leidt tot herijking van de verhoudingen...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2017-1 februari

Jaargang 15 / aflevering 1 / februari 2017 Artikelen Zoektocht naar de juiste kengetallen Het systematisch meten van de financiële positie van...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-6 december

Jaargang 14 / aflevering 6 / december 2016 Artikelen Herken ik mijn werkveld straks  Ontwikkelingen in het vak van de control- en...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-5 oktober

Jaargang 14 / aflevering 5 / oktober 2016 Artikelen Control van door gemeenten uitbestede taken Gemeenten in Nederland besteden van oudsher veel...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-4 augustus

Jaargang 14 / aflevering 4 / augustus 2016 Artikelen Meer zuurstof in het systeem Regelmatig wordt bij de rijksoverheid gepleit voor meer ruimte...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-3 juni

Jaargang 14 / aflevering 3 / juni 2016 Artikelen Stoppen als managementuitdaging Hervormingen en bezuinigingen in de publieke sector hebben tot...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-2 april

Jaargang 14 / aflevering 2 / april 2016 Artikelen Zicht op de macro-doelmatigheid van decentralisaties In 2015 heeft een grote decentralisatie van...
meer »

Inhoudsopgave TPC 2016-1 februari

Jaargang 14 / aflevering 1 / februari 2016 Artikelen Rekenkamers voor en door raadsleden? Het voornemen van minister Plasterk van BZK wettelijk...
meer »

TPC op

Linkedin

Sluit je aan bij de TPC Linked In-groep, neem deel aan discussies en ontmoet vakgenoten.

Naar Linked In

Nieuws van accountant.nl

Auditdienst Rijk onderzoekt klokkenluiderskwestie NPO

vrijdag 17 juni 2022 om 14.40
Het kabinet laat de Auditdienst Rijk onderzoek doen naar de gang van zaken rondom een melding van een klokkenluider bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Dat meldt minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Media) in een brief aan de Tweede Kamer.
Lees verder op accountant.nl »

Taskforce moet boekhouding overheid weer op orde brengen

vrijdag 10 juni 2022 om 11.29
Om de boekhouding van de overheid weer op orde te brengen tuigt minister Sigrid Kaag van Financiën een 'taskforce' op. Die moet zorgen dat het kabinet teruggaat naar degelijk financieel beleid en een ordentelijk begrotingsproces.
Lees verder op accountant.nl »

Raad van State: kabinet zoekt grens overheidsfinanciën op

vrijdag 3 juni 2022 om 11.15
Het kabinet heeft de grens van een acceptabele hoeveelheid uitgaven bereikt met de miljardeninvesteringen die het heeft aangekondigd in de Voorjaarsnota, zegt de Raad van State (RvS). Dat kan tot problemen leiden, gezien de "aanzienlijke economische en budgettaire risico’s van dit moment". Daardoor is "zeker niet uitgesloten" dat de overheidsuitgaven verder achteruitgaan.
Lees verder op accountant.nl »

RJ-Uiting 2022-7: Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen

woensdag 1 juni 2022 om 10.00
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft RJ-Uiting 2022-7: 'Aanpassingen in hoofdstuk 660 Onderwijsinstellingen als gevolg van wijzigingen in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs' uitgebracht.
Lees verder op accountant.nl »

Woningcorporatie Vestia splitst zich op, naam verdwijnt

woensdag 25 mei 2022 om 13.26
Woningcorporatie Vestia splitst op in drie nieuwe woningcorporaties. Dat zijn Hef Wonen in Rotterdam, Hof Wonen in Den Haag en Stedelink in Delft-Zoetermeer. De naam Vestia verdwijnt met ingang van volgend jaar.
Lees verder op accountant.nl »

SER: meer uren werken in onderwijs en zorg tegen personeelskrapte

woensdag 25 mei 2022 om 11.55
Er zijn verschillende manieren om de krapte op de arbeidsmarkt in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang op korte termijn te verminderen.
Lees verder op accountant.nl »

Diverse algoritmes overheid werken volgens Rekenkamer ondermaats

donderdag 19 mei 2022 om 18.00
De Algemene Rekenkamer constateert dat diverse algoritmes van de overheid niet aan de basiseisen voldoen. Zes van de negen onderzochte uitvoeringsorganisaties scoorden ondermaats, door onder meer vooringenomenheid, datalekken of ongeautoriseerde toegang.
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: Uitvoering en controle NOW op orde

woensdag 18 mei 2022 om 16.57
De Algemene Rekenkamer geeft de minister van SZW en het UWV een compliment voor de wijze waarop deze regeling is uitgevoerd en hoe de controle erop is ingericht. De controle door accountants kan volgens de Rekenkamer nog beter.
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: Rechtmatigheid bestedingen verder onder druk

woensdag 18 mei 2022 om 13.40
Van bijna vijf procent van alle verplichtingen die de rijksoverheid in 2021 aanging en die leiden tot uitgaven in de toekomst, staat de rechtmatigheid niet vast. Het gaat in totaal om circa € 15,5 miljard. De Algemene Rekenkamer stelt vast dat voor het derde achtereenvolgende jaar de tolerantiegrens van 1 procent is overschreden en noemt dit zorgwekkend.
Lees verder op accountant.nl »

Kabinet onderzoekt eigen juridische bijstand en advies

woensdag 18 mei 2022 om 13.02
Het kabinet heeft een commissie ingesteld die advocatendiensten aan de Staat gaat onderzoeken.
Lees verder op accountant.nl »

Eerste Verantwoordingsdag voor minister Kaag

dinsdag 17 mei 2022 om 17.46
Minister van Financiën Sigrid Kaag presenteert op 18 mei tijdens ‘Verantwoordingsdag’ de financiële stukken van het Rijk over vorig jaar.
Lees verder op accountant.nl »

Kabinet gaat herstructurering winkelgebieden financieel ondersteunen

dinsdag 10 mei 2022 om 16.52
Nederlandse gemeenten kunnen tot eind mei financiële ondersteuning aanvragen, om winkelgebieden weer aantrekkelijk te maken voor bewoners en bezoekers.
Lees verder op accountant.nl »

Kamerleden willen integriteit bewindslieden beter bewaken

maandag 9 mei 2022 om 17.01
De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Laurens Dassen willen de politiek-bestuurlijke integriteit van bewindslieden en topambtenaren beter waarborgen. Daarvoor hebben zij samen een initiatiefnota ingediend.
Lees verder op accountant.nl »

Nieuwe meldingen mogelijke zorgsubsidiefraude bij bedrijven

woensdag 20 april 2022 om 16.11
Er zijn meldingen binnengekomen over nog eens 22 bedrijven die mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidie voor 'coronabanen in de zorg', meldt minister Conny Helder aan de Tweede Kamer. Daarmee zijn in totaal 54 organisaties in beeld die vorig jaar samen zo'n 15 miljoen euro aan subsidie ontvingen.
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: Aanpak zorgfraude is vooral vergaderen

donderdag 14 april 2022 om 16.59
De bestrijding van fraude met publiek zorggeld werkt in de praktijk niet of nauwelijks. De Algemene Rekenkamer spreekt van een zorgelijk gebrek aan daadkracht.
Lees verder op accountant.nl »

Rekenkamer: Belastingdienst corrigeert steeds minder bij inhuur zelfstandigen

woensdag 6 april 2022 om 12.24
De aanpak door de Belastingdienst van schijnzelfstandigheid bij inhuur van vakmensen in allerlei bedrijfssectoren komt niet van de grond. Dat stelt de Algemene Rekenkamer.
Lees verder op accountant.nl »

Accountants in de zorg: hoe kijken ze naar hun klanten? En omgekeerd?

dinsdag 29 maart 2022 om 17.32
Over zorginstellingen bestaat genoeg cijfermateriaal in de vorm van benchmarks en onderzoekpublicaties. Van accountantskantoren kennen we onder meer de jaarlijkse 'top 30'. Maar hoe onderscheiden kantoren die actief zijn in de zorgmarkt zich kwalitatief, naar hun klanten en onderling? En wat is het beeld dat zorginstellingen van accountants hebben? Jan Popping interviewde de partners van de belang
Lees verder op accountant.nl »

'Accountant' versloeg landelijke partijen bij gemeenteraadsverkiezingen

maandag 21 maart 2022 om 11.48
Lokale partijen waren op 16 maart de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Meest opvallend voorbeeld: de partij 'Echt voor Barendrecht', die in de Zuid-Hollandse gemeente liefst zestig procent van de stemmen haalde. Voormalig accountancystudent Lennart van der Linden voert de partij aan.
Lees verder op accountant.nl »

FTM: Zelfstandige lokale partijen hebben dubbel zoveel campagnebudget

woensdag 16 maart 2022 om 16.00
Zelfstandige lokale partijen beschikken gemiddeld over een campagnebudget van 9.820 euro. Voor lokale afdelingen van landelijke of regionale partijen is dat 5.058 euro. Driekwart van de partijen voert campagne voor minder dan 25 eurocent per inwoner
Lees verder op accountant.nl »

BDO marktleider in corporatiesector, marktaandeel kleinere kantoren toegenomen

dinsdag 15 maart 2022 om 09.00
Het marktaandeel van kleinere accountantsorganisaties in de corporatiesector is in 2020 toegenomen. Marktleider is net als in 2019 BDO. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over de controlemarkt in de sector van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).
Lees verder op accountant.nl »