slogan: PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

Een oproep aan alle public controllers

Een oproep aan alle public controllers

7 september 2020 om 15:15 door Ed Jansen 0 reacties

28/08/2020

door Ed Jansen

Sinds het eerste nummer van dit jaar is de wereld enigszins veranderd en dit is echt een understatement. Het coronavirus ...

Ed Jansen-2_bijgesneden

Sinds het eerste nummer van dit jaar is de wereld enigszins veranderd en dit is echt een understatement. Het coronavirus waart rond in de hele wereld en zorgt voor een ‘aanslag’ op zowel de gezondheid en de gezondheidszorg als op de economie. De publieke sector is hierdoor geplaatst voor een aantal enorme uitdagingen. Te noemen zijn:

  • De aanpak van de virusbestrijding, waaronder het indammen van de verspreiding en de zorg voor de verpleging van zieken in ziekenhuizen en verpleeghuizen.
  • De gedragsbeïnvloeding bij het publiek en met name de vraag hoe zijn de burgers te verleiden tot het gewenste (onthoudings)gedrag.
  • Het dempen van de economische gevolgen, zowel voor burgers als voor ondernemingen en niet te vergeten overheden en maatschappelijke organisaties.

De vraag rijst dan ook wat de public controller aan ondersteuning kan bieden om deze uitdagingen aan te pakken. Een vraag die ook in evaluaties aan het einde van de crisis aan de orde dient te komen.

Aanpak

Public controllers zijn bekend met de aanpak van projecten (en daarin verschilt de aanpak van de virusbestrijding niet van die van een project) en met risicomanagement. Deze kennis is bij uitstek bruikbaar bij de aanpak van de coronabestrijding in de brede zin of het nu die door overheden, ziekenhuizen en bijvoorbeeld GGD’s of maatschappelijke organisatie betreft. Hoe stel je een aanpak op en vast, hoe richt je de (landelijke) organisatie van de crisisbeheersing in, hoe richt je een project in voor een onzekere toekomst, hoe breng je risico’s in kaart en op welke wijze kunnen deze gemitigeerd worden, hoe ontwikkel je scenario’s voor de ondersteuning van de economie en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Allemaal relevante werkgebieden van de public controller.

Gedragsbeïnvloeding

Ook op het vlak van gedragsbeïnvloeding kan de public controller een bijdrage leveren. Op het jaarcongres van EICPC 2019 is bijvoorbeeld uitgebreid ingegaan op dit thema. Of we nu medewerkers in een organisatie ‘verleiden’ tot gewenst gedrag of dat het gaat om burgers, het verschil is klein. In beide gevallen kan de public controller putten uit vele theoretische onderbouwingen en modellen van bijvoorbeeld Simons, Merchant en andere grootheden uit de management control.

Economische gevolgen

Er worden miljarden beschikbaar gesteld door de rijksoverheid voor het dempen van de economische gevolgen van de crisis. Dit geld moet op de juiste plekken beschikbaar komen aan de juiste personen en organisaties. Een gigantische klus waar allerlei aspecten aan verbonden zijn die het werkterrein van de public controller raken. Ook maatschappelijke organisaties worden geraakt door de crisis en ook daar zijn public controllers werkzaam die een taak hebben in de organisatie om verantwoorde besluitvorming en uitvoering mogelijk te maken.

Naast de hiervoor genoemde uitdagingen geldt uiteraard dat de public controller ook kan en moet bijdragen in de noodzakelijke informatievoorziening om alle activiteiten te kunnen sturen en beheersen. Achteraf dient de noodzakelijke informatie beschikbaar te zijn om een fatsoenlijke evaluatie te kunnen uitvoeren. Kortom, ook hier dient de public controller zich op te focussen en een significante bijdrage te leveren. Ook kan vanuit de professionele kennis een bijdrage worden geleverd aan het lopende debat.

Dit redactioneel is een oproep aan alle public controllers om bij zichzelf te rade te gaan welke bijdragen hij of zij kan leveren en welke daadwerkelijk zijn en worden geleverd. Het is de kans om tot een duidelijke profilering van ons vak te komen en te bewijzen dat public controllers er echt toe doen!

In deze editie van TPC is een eerste bijdrage opgenomen over deze problematiek. Laat dit een aanzet zijn tot verdere discussie, gedachtevorming en constructieve bijdragen door de public controller

Sluiten