slogan: PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

Een nieuwe lente, een nieuw begin

Een nieuwe lente, een nieuw begin

10 maart 2020 om 15:54 door Ed Jansen 0 reacties

3/3/2020

Door Ed Jansen

Zo’n kleine 20 jaar geleden kon ik niet bevroeden dat in 2020 een nieuwe uitgave van TPC zou verschijnen waarin een redactioneel van mijn hand zou staan.

Ed Jansen-2_bijgesneden

Het begon toentertijd allemaal met een vraag van de Erasmus Universiteit of ik een 2-jarige postdoctorale opleiding voor publieke controllers wilde opzetten. Voor de opleiding van registercontrollers gaf ik immers al een vak Bedrijfsvoering voor overheid en non-profit organisaties. Bij het opzetten van de opleiding voor public controllers kwam bij mij al gauw de gedachte op dat een gecertificeerde titel nodig was om de opleiding, maar vooral ook het beroep, een krachtig keurmerk te geven. Zo is EICPC begonnen.

Binnen het bestuur waren wij het al gauw eens dat voor verdere profilering een tijdschrift, boekenreeks en congres belangrijke punten waren. Zo gezegd, zo gedaan en uiteindelijk met Sdu hiervoor in zee gegaan. Het congres wordt al vele jaren in eigen beheer georganiseerd en de boekenreeks is na een aantal jaren en vele uitgaven gestopt. Nu is ook TPC in eigen beheer van het bestuur van EICPC en daarmee is eigenlijk de cirkel rond. Public controlling staat volledig op eigen benen!

Nu deze fase is bereikt staan ook weer nieuwe ontwikkelingen op de agenda. TPC is niet alleen een papieren blad, maar ook beschikbaar in een digitale versie: TPC 0nline. Dit betekent niet alleen dat artikelen sneller bij de lezer komen door eerst publicatie online en later verzameld in de papieren versie, maar ook dat er meer gepubliceerd kan worden, en belangrijker, er interactie kan ontstaan tussen auteurs en lezers. De redactie nodigt lezer dan ook uit om regelmatig op TPC Online te kijken, waar gemiddeld iedere week een nieuw artikel zal staan, maar vooral ook om te reageren op publicaties.

Uiteraard blijft TPC, zowel in de papieren als on-line versie, een tijdschrift dat gedegen artikelen publiceert uit wetenschap en praktijk en hoopt op die manier te blijven bijdragen aan de verdere versteviging en uitbouw van public controlling.

In het voorliggende nummer komen weer actuele thema’s aan bod. Zo wordt in het artikel Provincies als investeerders ingegaan op de wijze waarop provincies sturing en beheersing kunnen organiseren voor de investering van de verkregen miljoenen uit de verkoop van hun energie-aandelen. In het artikel Publieke waarden in de knel wordt betoogd dat bestuurlijke overmoed en dominant systeemdenken (kunnen) leiden tot onrealistische ambities en onvoldoende herkenning van risico’s.

Beide artikelen zetten een kritische noot bij politieke ambities, maar maken ook duidelijk dat hier een belangrijke taak ligt voor public controllers. Dat geldt ook voor het gebruik van beleidsdoorlichtingen, zoals blijkt uit het artikel Het beperkte gebruik van beleidsdoorlichtingen. Politici zijn nog steeds niet echt geïnteresseerd in de resultaten van beleid (zie de tanende belangstelling voor de derde woensdag in Mei) en kijken liever naar weer nieuw beleid. Het artikel biedt aanknopingspunten om beleidsdoorlichtingen ondersteunend te laten zijn aan de ontwikkeling van dat nieuw beleid. Tot slot een artikel dat meer ingaat op het eigen functioneren van de public controller en het vergroten van zijn of haar effectiviteit.

In Keuzes en gedragsbeïnvloeding door public controllers wordt hiervoor ingegaan op gedrag dat nodig is om managers en bestuurders te beïnvloeden op andere dan de traditionele manieren van (financiële) rapportages.

Uw hoofdredacteur wenst u, beter laat dan niet, nog een gezond en voorspoedig 2020 en spreekt de hoop uit dat TPC en TPC Online u kan verleiden tot een actieve deelname aan het debat tussen public controllers en allen die op welke wijze dan ook verbonden zijn met het belang van de publieke sector.

Sluiten