slogan: PLATFORM VOOR PUBLIC GOVERNANCE, AUDIT & CONTROL

Artikelen

Artikelen

RSS Feed
 1. Het vermaledijde managementdenken in de publieke sector

  01-04-2020 door Prof. J. van Helden

 2. Trauma, Toekomst en Ondernemen met impact

  28-03-2020 door Harry ter Braak

 3. Een nieuwe lente, een nieuw begin

  10-03-2020 door Ed Jansen

 4. Toezicht in de Jeugdzorg. De noodzaak om in samenwerking te komen naar the next level

  04-03-2020 door Frank van Kuijck, Melle Wijma en Ronald de Bruin

 5. Focus, warorde en opgavegericht evalueren

  03-03-2020 door Harry ter Braak

 6. Knellend Gemeentefonds?

  26-02-2020 door Johan de Kruijff

 7. Accountant vriend of vijand

  20-12-2019 door Frank Vrolijk en Jacques Kies

 8. Rechtmatigheid: regels en bedoelingen

  07-12-2019 door Tjerk Budding, Jan van der Bij, Martin de Bree, Martin Dees, Alex Brenninkmeijer, Gerda van Dijk,, Paul Hofstra, Ronald van Rijswijk, Peter Smits, Wim Veldman, Koos Vos, Robert Vos, Bas Wakkerman en Peter van der Zanden1

 9. Meer zuurstof minder systeem

  07-12-2019 door Arno Visser

 10. Complexiteit vraagt om een andere manier van regels maken1

  07-12-2019 door Martin de Bree en Martin Dees3

 11. Papieren tijger of stimulans voor betere bedrijfsvoering?

  07-12-2019 door Tjerk Budding en Hilko de Boer1

 12. Verschillende perspectieven op besturen

  02-12-2019 door Harry ter Braak

 13. Digitale rijksverantwoording

  02-12-2019 door Maarten de Jong, Ivan Maassen

 14. Minder lasten, minder grip

  02-12-2019 door Arjan Ogink, Sander Bos

 15. Provincies en verbonden partijen

  02-12-2019 door Erik Koopman, Harry ter Braak

 16. De toekomst is nu

  02-12-2019 door Harry ter Braak

 17. Beleidscontrol bij de ministeries

  02-12-2019 door Roderick Fitz Verploegh

Sluiten